Hamas’ın 41 Maddelik Yeni Siyasi Bildirisi – TAM METİN

El Meyadin televizyonu tarafından yayımlanan Hamas’ın 41 maddelik yeni siyaset belgesinin taslak metninde şunlar yer alıyor:

Hamas Hareketinin tanımı

1- Hamas, Filistinli bir İslami kurtuluş hareketidir. Hedefi Filistin’i özgürleştirmek Siyonist proje ile mücadele etmektir. Mercii İslam’dır.

Filistin yurdu

2- Filistin yurdu, bilinen tarihi sınırlarıyla doğuda Ürdün nehrinden batıda Akdeniz’e; kuzeyde Ras el-Nakura’dan güneyde Umm er-Raşraş’a kadar bölünmez bir bütündür. Filistin halkının yurdundan çıkarılıp mülteci haline getirilmesi ve Siyonist rejimin kurulması, Filistin halkının topraklarına olan malikiyetini ortadan kaldıramaz ve gasıp Siyonist rejim için bir meşruiyet hakkı olamaz.

3- Filistin, mübarek ve kutsal bir Arap ve İslam yurdudur ve her Arap’ın ve Müslüman’ın klbinde özel bir yere sahiptir.

Filistin halkı

4- Filistinliler, yurtlarından çıkarılmış olsalar da orada kalmış olsalar da 1948’e kadar Filistin’de daimi olarak ikamet eden Arap vatandaşlarıdır. Bu tarihten sonra Filistin içinde veya dışında doğmuş olan babası Arap ve Filistinli olan herkes Filistinli sayılır.

GÖZAT  1967'den Beri Siyonist İşgal Hiç Durmadı

5- Filistinli şahsiyeti, babadan evlada geçen asli bir sıfattır. Filistinlilerin başka ülkelerden vatandaşlık almaları onların kimliğinin ve ulusal haklarının yol olmasına sebep olamaz.

6- Filistin halkı; tüm dini, kültürel ve siyasi kesimleriyle içerideki ve dışarıdaki tüm evlatlarından oluşan tek bir halktır.

İslam ve Filistin

7- Filistin, Arap ve İslam ümmetinin kalbinde özel bir öneme sahiptir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberin (SAS) miracının mahalli olarak orada yer almaktadır. İsa Mesih’in (AS) doğduğu yerdir. Peygamberlerden, sahabelerden ve mücahitlerden binlercesinin naaşı Filistin topraklarındadır.

8- Hamas, İslam’ı tüm zaman ve mekanlara salahiyeti ve mutedil ruhuyla anlamaktadır. Bu dinin bir barış ve bağışlama dini olduğuna, diğer din mensuplarının onun gölgesinde tam bir güvenlik içinde yaşayabileceğine, tıpkı Filistin’in birlikte yaşama modeli olduğuna inandığı gibi inanmaktadır.

GÖZAT  Hamas'ın Yeni Gazze Lideri Yahya Sinvar KİMDİR?

9- Hamas, İslam mesajının ‘hak, adalet, özgürlük ve onur’; her çeşidiyle zulmün yasaklanması ve zalimin yargılanması mesajı olduğuna inanmaktadır. İslam her türlü aşırılığa, dini ve taifeci taassuba karşıdır. Müntesiplerini mazluma yardım edip zalimle mücadele etmeye, yurdunu, onurunu ve kutsallarını savunmak için fedakarlıkta bulunmaya teşvik etmektedir.

Kudüs  

10- Kudüs, Filistin’in başkentidir. Dini, tarihi ve uygarlıksal olarak özel bir öneme sahiptir. İslam’ın ve Filistin’in tüm kutsalları onların başında da Mescid-i Aksa, Filistin halkının, Arap ve İslam ümmetinin sabit hakkıdır. Bundan geri adım atılmayacaktır. Başta Yahudileştirme ve yerleşke inşaatları olmak üzere Siyonist rejimin bu gerçeği ters yüz etme çabaları geçersizdir.

Mülteciler geri dönüş hakkı

11- Filistin meselesi, işgal edilmiş bir yurt ve mülteci haline getirilmiş bir halk meselesidir. Filistin halkının yurduna geri dönme hakkı doğal ve üzerinde tasarruf yapılamayacak bir haktır.

GÖZAT  Siyonist İsrail'den 1993'ten Beri İlk Yeni İşgal Yerleşim Birimi

12- Hamas, mülteciler sorununu ortadan kaldırmaya yönelik her türlü planı reddetmektedir. Mültecilere ödenecek tek tazminatın onların kendi yurduna dönüş hakkı olduğuna inanmaktadır.

Siyonist proje

13- Siyonist proje, başkalarının haklarını yok etmeye dayanan düşmanca ve ırkçı bir projedir ve Siyonist rejim, bu projenin uygulama aracıdır.

14- Siyonist proje, sadece Filistin halkını hedef almamaktadır, diğer Arap ve Müslüman halklara da düşmandır. Uluslararası güvenlik için gerçek bir tehlikedir.

15- Hamas, bir din olarak Yahudilik ile Siyonist proje ve Siyonist rejimin farklı olduğunu düşünmektedir. Siyonist projeyle mücadele, Yahudilerle dinlerinden dolayı mücadele değildir. Hamas’ın mücadelesi, Yahudilere değil, işgalci ve mütecaviz Siyonistlere yöneliktir.

GÖZAT  Filistin Halkı: İsrail İle İşbirliği ŞEHİTLERİN KANINA İHANETTİR!

16- Hamas, herhangi bir insana işkence yapılmasını, dini ve etnik gerekçelerle insanların haklarının kısıtlanmasını reddetmektedir. Yahudiliğin sorununun Arapların ve Müslümanların tarihinden değil, Avrupa tarihinden onlara yapılan düşmanlık ve zulümle ilgili olduğuna inanmaktadır. Ortaya çıkış sebebi olarak Yahudiliğe yönelik düşmanlık olgusu olan Siyonist hareket, Batı emperyalizminin desteği sayesinde Filistin’i işgal etmeyi başarmıştır. İşgalciliğin tehlikeli bir örneğidir ve Filistin’de ortadan kaldırılması gerekmektedir.

İşgalcilik karşısındaki tutum ve siyasi çözüm

17- Balfour bildirisi, BM’nin Filistin’i taksim planı, benzer tüm kararlar ve İsrail’in icat edilmesi, temelden batıldır ve Filistin halkının haklarıyla, iradesiyle, İslam ümmetinin iradesiyle, insan haklarıyla, uluslararası yasalarla ve kendi kaderini tayin hakkıyla çelişmektedir.

18- Siyonist rejimin meşruiyeti, asla tanınmayacaktır. Filistin’in başına gelen işgalcilik, yerleşke inşaatları ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi batıldır.

GÖZAT  Filistin Direniş Grupları: Şehitlerimizin Kanı İSRAİL İŞGALİNİ SÖKÜP ATACAK

19- Filistin topraklarından bir karışı bile bırakılmayacaktır. Hamas, nehirden denize kadar tüm Filistin topraklarının kurtarılması dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyecektir. 1967 topraklarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin yurduna geri dönmesi, herkesin ittifak ettiği ulusal bir formüldür ve bu, İsrail’in tanınması anlamına gelmemektedir.

20- Hamas, Filistin meselesini ortadan kaldırmaya ve Filistin halkının haklarını bir tarafa bırakmaya yönelik her türlü anlaşmayı ve barış planını reddetmektedir. Filistin sorununun çözümüne yönelik planların hiçbiri bu haklara zarar verici olmamalıdır.

21 Hamas, Filistin halkına zulüm, topraklarının gaspı ve halkının mülteci kılınmasına yönelik hiçbir bir barış planını kabul etmediğini, Filistin’in özgürleştirilmesi için cihat ve direnişi meşru bir hak olarak gördüğünü vurgulamaktadır.

Direniş ve Filistin’in özgürleştirilmesi

22- Filistin’i özgürleştirmek her Filistinlinin, Arap’ın ve Müslüman’ın görevidir.

23- İşgalci rejime karşı tüm araçlarla direniş, tüm dinler ve uluslararası yasalar açısından meşru bir haktır. Bu araçların merkezinde de silahlı direniş bulunmaktadır. Silahlı direniş, ilkelerin savunulması için stratejik bir seçenektir.

GÖZAT  Hamas: İsrail İle Müzakere Boşuna, TEK YOL DİRENİŞ

24- Hamas, direnişe ve onun silahına darbe vurulmasını reddetmekte direniş araçlarının ve silahlarının geliştirilmesini Filistin halkı için bir hak olarak görmektedir.

Siyasi düzen

25- Gerçek devlet, Filistin özgürleştirildiğinde ortaya çıkacaktır. Kudüs merkezli, tam egemen bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasının alternatifi olmayacaktır.

26- Hamas, Filistinlilerin ilişkisinde çoğulculuk esası gereği, demokrasiye ve ulusal katılıma inanmaktadır. Bu ilişki, ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda safların birliğini güçlendirecektir.

27- Filistin Kurtuluş Örgütü, İçerideki ve dışarıdaki Filistinliler için bir ulusal çerçevedir. Buna özen gösterilmeli, bunun geliştirilmesine çalışılmalıdır. Bunun demokratik ilkeler çerçevesinde Filistinli tüm kesimlerin katılımını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

28- Hamas, sağlıklı bir demokrasi ve bunun öncülü olarak da serbest ve şeffaf seçimler temelinde Filistin ulusal merci ve kurumlarının kurulmasında ısrarcıdır.

GÖZAT  Kudüs Tugayları: Filistin Direnişi Yeryüzüne Daha Yakın + VİDEO

29- Hamas, Oslo Anlaşmasına ve ona bağlı olan şeylere kesin olarak karşı olduğunu ilan etmektedir.

30 Hamas, Filistin Özerk Yönetimi’nin rolünün Filistin halkına hizmet ve onun haklarının ve güvenliğinin sağlanması olduğunu vurgulamaktadır.

31- Hamas, Filistin halkının kararlarında bağımsız ve yabancılara bağımlılıktan uzak olması gerektiğini vurgulamakta ve Araplara ve Müslümanlara Filistin’in kurtarılması konusundaki görev ve sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

32- Ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesinde rolü olan çeşitli toplumsal kesimler, toplumu inşa etme ve Filistin’i özgürleştirmek için direniş planı yapma sürecinin önemli gruplarıdır.

33- Filistinli kadının rolü, bugünü ve geleceği inşa etmek için esaslı bir ilkedir. Kadın, Filistin’in tarihinde her zaman var olmuştur ve direniş ve Filistin’in özgürleştirilmesi konusunda eksen rolü oynamıştır.

Arap ve İslam ümmeti

34- Hamas, İslam ümmetinin tüm kesimleriyle birlik içinde olması ve ihtilaflardan uzak durması gerektiğine inanmaktadır.

GÖZAT  Kassam Tugayları: Özgür Filistin Sözümüze Bağlıyız + VİDEO

35- Hamas, Filistin meselesinin Arap ve İslam ümmeti için temel bir mesele olduğuna inanmaktadır.

36- Hamas, Filistin’e destek veren tüm ülkelerle işbirliği yapmaya inanmaktadır. Ülkelerin iç işlerine, ülkelerin içindeki çekişmelere veya çatışmalara müdahil olmayı reddetmektedir. Tüm dünya ülkeleriyle, özellikle de Arap ve İslam ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmak için diyalog kurmaya hazırdır.

İnsani ve uluslararası boyut

37- Filistin meselesi insani ve uluslararası bir meseledir. Ona yardım ve destek vermek insani bir görevdir.

GÖZAT  Gazzeli Uzmanlar: Tek Yol DİRENİŞ-İNTİFADA-BOYKOT

38- Filistin’in özgürleştirilmesi, yasal ve insani açıdan meşru bir adımdır. Kendi kaderini tayin etmek her milletin doğal hakkıdır.

39- Hamas, dünya ülkeleri ve halklarıyla adalet, özgürlük ve halkların iradesine saygı temelinde işbirliği yapmaya inanmaktadır.

40- Hamas, Filistin halkının haklarını tanıyan ülkeler ve kurumların tutumlarını olumlu karşılamakta, Siyonist rejimi destekleyen ve onun cinayetlerini görmezden gelen tarafların tutumunu ise kınamaktadır.

41- Hamas, Arap ve İslam ümmetine ve diğer milletlere egemen olmaya yönelik tüm çabaları reddetmekte ve dünyada emperyalizmin, işgalciliğin ve zulmün her çeşidini mahkum etmektedir.