Uluslararası 6. Filistin İntifadasına Destek Konferansı Sonuç Bildirgesi

80 Ülkeden 700’den fazla katılımcının olduğu Filistin Konferansı, 23 maddelik sonuç bildirgesi yayınlayarak çalışmalarını sonlandırdı.

Sonuç bildirgesinde yer alan maddeler:

1-Filistin halkının haklarını savunmak ve Siyonist rejimin insanlık dışı suçlarını mahkum etmeyi sağlayacak gerekli zemini oluşturmak için bütün imkanların seferber edilmesi.

2-Siyonist rejimin yetmiş yıllık işgaline son vermek, Akdeniz’den Fırat’a ‘Tarihi Filistin’ topraklarının birliğini korumak ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurmak için çabaların daimi olması gerekliliği.

3-İslam ülkelerinin gücünü zayıflatan, sadece Siyonist rejimi faydalandıran İslam dünyasındaki ve bölgedeki siyasi bunalım ve çatışmaların çözümü ve terörizmin bastırılması için İslam ümmetinin çabalarını topluca ve birlikte arttırmaları.

4-Dünya kamuoyundan Siyonist rejime gayri insani hareketlerine son vermesi için etkili bir şekilde baskı yapılmasını istemek. Aynı zamanda Siyonist rejimin Filistin ekonomisini çökertme, Filistin halkını ve özellikle Gazze’yi muhasara etme girişimlerini kınamak için dünya kamuoyuyla birlikte olmak.

5-Siyonist rejimin sürekli olarak Kudüs’te yerleşim yerleri kurmasını, bu şehrin kimliğini ve sembollerini değiştirmesini mahkum etmek. UNESCO’nun Yahudilerin Kudüs’te tarihi hiç bir yapıyı değiştirme hakkının olmadığını ifade eden bildirisini güçlü bir şekilde desteklemek.

6-Siyonist rejimin etnik temizliği, çocukları katliam etmesi, Filistinlileri göçe zorlaması, şahsiyetleri terör etmesi, açıktan Filistinlileri öldürmesi savaş suçlarının ve insanlık aleyhine işlenmiş cinayetlerin açık örnekleridir. Bu insanlık dışı fiilleri işleyenlerin uluslararası hukuk ve mahkemelerce takip altına alınması gerekir. Bütün devletlerden, parlamantolardan ve ilgili uluslararası kuruluşlardan hukuki sorumluluklarını yerine getirme cihetinde adı geçen cinayet ve suçların incelenmesi için gerekli girişimlerde bulunmaları, yerel ve uluslararası mahkemelerde yargılanmaları için gerekli yasal zemini oluşturmaları talep edilmektedir.

7-Bütün Filistinli göçmenlerin kendi topraklarına dönmeleri, tabii hakları olan mülklerine ulaşmaları ve Siyonistler tarafından işgal edilen bütün tarihi Filistin topraklarının özgürlüğü için tek yol olan Filistinlilerin asli sakinleri için referandumun yapılmasının gereği.

8-UNESCO’nun son bildirisinde Kudüs’teki mekanların ve mukaddes yerlerin müslümanlara ait olduğunu ifade etmesi, dünya kamuoyunun isteğinin göstergesi ve bu şehrin mahiyetinin korunması yönünde atılmış bir adım olarak görülmesini dikkate alarakuluslararası toplumdan Kudüs şehrinin tarihi kimliğinin değiştirilmesini önlemek için acilen girişimde bulunmasını istemek.

9-Amerika’nın Siyonist rejimi savunmasını ve bu ülkenin siyasi sorumlularının elçiliklerini Kudüs’e taşıma yönündeki açıklamalarının şiddetle mahkum edilmesi. Bütün İslam ve Arap ülkelerinden, Amerika’nın elçiliğini Kudüs’e taşıması halinde Amerika’daki elçiliklerini kapatmalarının talep edilmesi.

10-Filistinli mücahitlerin ve Filistin mukavemet akımlarının her açıdan desteklenmesi, özgürlük savaşçısı grupların ve Filistin topraklarının bölünmesine son verilmesi ve vahdetin sağlanması yönündeki çabaların desteklenmesinin ilanı. Milli birlik ve Filistinli grupların mukavemet mihverindeki mutabakatının, zaferin şifresi olduğunun teikidi.

11-Uluslararası toplumun yeni yerleşim yerleri yapılmasını mahkum etmesini olumlu karşılıyor, Siyonist rejimin sürekli olarak uluslararası hukuk ve kuralları çiğnediğini vurguluyor, işgal ve yeni yerleşim yerlerinin acilen sona erdirilmesini istiyor, Siyonist rejim parlamentosununişgal edilmiş yerlerde yerleşim yerlerini yasal gösterme çabalarının ve Filistinlilerin şahsi topraklarını gasp etmesinin uluslararası amir kurallara aykırı olduğunu, bölgesel ve uluslararası arenada yeni bir bunalımı ateşleme yönündeki girişim olduğunu ilan ediyoruz.

12-Siyonist rejimle ilişkilerdeki her türlü normalleşme, Filistin milletinin kurumsal haklarının ihlali olarak telakki edilmektedir. Uluslararası çabaları ve sivil toplum kuruluşlarının bu rejime ambargoyu savunmalarını olumlu karşılayarak bütün ülkelerden bu rejimle ilişkilerini kesmeleri ve onunla işbirliği yapmamalarını taleb ediyoruz.

13-Filistin’in mazlum halkına her türlü yardımın zaruretini ve Filistin coğrafyasında direnişin ihtiyaç duyduğu donanıma ulaşmak isteyen mukavemetin savunulmasını tekid ediyor, bütün devletlerden ve halklardan Filistin direnişinin ve Filistin halkının güçlenmesi için en acil girişimlerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

14-Uluslararası camianın Siyonist rejim tarafından binlerce Filistinlinin ve Filistin parlamento üyelerinin tutuklanması karşısındaki suskunluğunu kınıyor, uluslararası düzeyde bu sorunun takibi için parlamento komitelerinin kurulması için çağrıda bulunuyoruz.

15-Bölgedeki mezhep ve grup ihtilaflarının Siyonist rejimin kalıcılaşmasına, önceliklerin değişmesine ve Filistin davasından uzaklaşmaya yardım eden bir oyun olduğunu vurguluyoruz. Bu esasa binaen, Filistin halkını destekleyenlerin tümünden İslam dünyasının ve dünyanın dikkatini Filistin meselesine matuf kılarak mezhep ihtilaflarına karşı harekete geçmelerini istiyoruz.

16-Dünya parlementolarına Filistin halkının işgal karşıtı direniş hakkını vurgulayan vedirenişi meşru gören kanunlar çıkarmasıve her parlementoda Filistin sorunu konusunda her türlü desteği sunmakla görevli özel Filistin komisyonları oluşturulması çağrısında bulunuyoruz.

17-Siyonist rejimin gün geçtikce büyüyen nükleer silah gücü tehlikesine tekrar vurgu yapıyor ve uluslararası kuruluşlardan evrensel barış ve güvenliği koruma doğrultusunda kendi görevleri gereğince Siyonist rejimin bu silahlardan arındırlması sorumluluklarını hatırlatıyoruz.

18-Lübnan’ın kahramanca direnişini ve işgalci rejime karşı her alanda elde ettikleri kazançları taktir ediyor ve Filistin’in diğer toprak parçalarının kurtarılması doğrultusunda bu direnişin yanında bulunmanın gereğini ve Colan tepeleri dahil Siyonist rejimin işgali altındaki tüm bölgelerin kurtarılması için azami çaba gösterilmesini vurguluyoruz.

19-İmam Humeyni’nin her ramazan ayının son cuma gününü dünya Kudüs günü ilan etmesi olan değerli hatırasını anıyor ve bu toplumsal hareketin daha görkemli bir şekilde düzenlenmisi gerekliliğine dikkat çekiyoruz.

20-Dünya ülkeleri parlementolarına Siyonist rejim ürünlerine veözellikle de yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlere ambargo uygulaması ve bu hedefin gerçekleşmesi doğrultusunda yasal adımlar atmasıçağrısında bulunuyoruz.

21-İslam ve Arap dünyası parlementolarına Siyonist rejim ile her türlü politik, istihbari,ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiyi önleyen yasaların çıkartırılması çağrısında bulunuyoruz.

22-Sivil toplum kuruluşlarının Filistin’in haklı davasını korumadaki rolünü ve bu çabanın siyonist rejiminişlediği cinayetlerinaçığa çıkartılması isteklerini destekliyoruz.

23-Konferans sekreterliği, alınan kararların takibi ve hayata geçirilmesiyleyükümlüdür.

24-İran halkının ve temsilcilerinin Filistin ideallerini savunma uğruna gösterdiği duruşu takdir ediyor, direniş şehitlerinin ruhuna ve Filistin davası uğrunda fedakarlık gösterenlere ki, Ayetullah Haşimi Rafsancani bu değerleri savunanların önde geleniydi, en içten selamlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Doktor Ruhani’ye duruşu ve girişimleri, İran islam Cumhuriyeti Meclis Başkanı sayın Ali Laricani’ye daveti, İran halkının, devletinin ve meclisinin gösterdiği misafirperverliği, genel sekreterliğin ve diğer tüm çalışanlararın gösterdiği çabalarınedeniyle teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz.