Filistin BAYRAĞI: Tarihi – Anlamı – Hakkında Bilgi

Siyonist – Emperyalist cephenin Müslüman halkları bölmek için en çok başvurduğu yollardan biri de Milliyetçiliktir. Nitekim Filistin-Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların vahdet ekseni olan bir mesele olmasına rağmen, ne yazık ki Filistin Bayrağı hakkında da Milliyetçi bazı söylemler bulunmaktadır.

Fitne Odaklı Tanımlamalar

Arap Müslümanlar hakkında farklı ırktaki Müslümanların düşmanlık beslemesi için çaba gösterenler ve bu çabalara alet olanlar, Filistin Davasında olduğu gibi Filistin Bayrağı için de İngiliz Sömürüsü eksenli yorumlar ve Osmanlı’ya ihanet iftiraları üzerinden hareket etmektedir.

Ancak ümmetin kurtuluşunu İslami Vahdet ile eş gören Filistin Haber Ajansı olarak Filistin Bayrağı hakkında düşmanlıklar barındıran bakış açısından uzak genel bilgiler sunacağız.

Günümüzde Filistin bayrağı olarak kullanan dört renkli bayrak I. Dünya Savaşı döneminde Arapların milli bayrağı olarak kabul edilmişti. Bayrakta dört renk (beyaz, yeşil, kırmızı, siyah) kullanılmıştır.

Filistin Bayrağındaki Renklerin Anlamı:

En üstteki yatay siyah renkli çizgi Abbasileri; ortadaki yatay beyaz renkli çizgi Emevileri; alttaki yatay yeşil renkli çizgi Fatımileri; kırmızı üçgenin ise Arapların bağımsızlığı için dökülen kanı temsil ettiği belirtilir.

Tarih boyunca Emeviler beyaz sancak; Abbasiler siyah sancak; Fatımiler yeşil sancak kullanmıştır. Kan rengi olan kırmızı da Arapların bağımsızlığını temsil eder. Bu dört renk, Arapların milli renkleri olarak nitelenir.

Bayrak ilk olarak 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde de bağımsız Filistin Ülkesi’nin bayrağı olarak kabul edildi.

Bayrak üç eşit boyutta siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir kırmızı ikizkenar üçgen tamamlar. Bayrak Batı Sahra, Sudan ve Ürdün’ün bayraklarına çok benzer. 30 Eylül 2015’den beri Birleşmiş Milletler binası önünde Filistin bayrağı da asılıdır.

Bayrak daha sonra bayrak kanunu ile koruma altına alınmış ve üzerinde en ufak yapılacak değişiklikte kanunlara sorulmasına ve halk oylamasına gidilmesine karar verilmiş.

Filistin bayrağında diğer bayraklar gibi sadece görevlileri tarafından göndere çekilebilir ve yırtık bayrak hemen yenisi ile yerini değiştirmek zorundadır. Filistin Bayrağı Açıklamasıile kendini ifade etmeye çalışan diğer bayraklar ile aynı anda kendi ülkesini temsil etmektedir.

NOT: Aşağıdaki açıklamalardan bağımsız ve art niyetli iddiaların doğruluk payı da olduğu kabul edilse bile bir toplumu-milleti-ülkeyi asırlar öncesinin (eğer yapılmışsa) yanlışı ile yargılamak ve öldürülen çocukları ya da bir İslam toprağı olan vatanı için canını feda eden kadın-erkek Müslümanları görmezden gelmek ne kadar doğru olacaktır? Kaldı ki oradaki insanları kötüleyerek unutturulmaya çalışılan mesele Kudüs-Aksa meselesidir ve bu dava Müslümanların din ve şeref meselesidir. Filistin halkı ve bayrağı için bir hassasiyet hissedilmese bile Müslüman olduğunu beyan eden biri için Mescid-i Aksa topraklarını ve Filistin Davasını görmezden gelmek, bayrak-millet edebiyatından çok daha ağır bir hatayı ortaya çıkarmaktadır.