Hamas ve İslami Cihad Liderler Buluşması Tamamlandı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerindeki lider kadrosunun geniş çaplı buluşmaları tamamlandı.

Buluşmalara her iki hareketin siyasi liderlerinin ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra İslami Cihad’ın askeri kanadı durumundaki Kudüs Seriyyeleri’nin ve Hamas’ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugayları’nın komutanları da katıldı.

Ortak bildiride buluşmalarda, Filistin halkının öncelikleri ve ulusal davayla ilgili meseleler değerlendirildi. Bu arada direniş programının daha da geliştirilmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, her iki hareketin ortak faaliyetlerinin sağlamlaştırılması, diğer direniş gruplarıyla birlikte yan yana mücadele edilmesi gibi muhtelif konular üzerinde duruldu.

İki direniş hareketi tüm alanlarda ortak çalışma komiteleri oluşturacağını duyurdu.

Filistin halkına da, Allah’ın izniyle bağımsızlık ve yurda dönüş konusundaki gayelerin gerçekleştirilmesine kadar direniş ve birlik yolunda ilerleme sözü verdiler.