YAHUDİ İşgalcilere MÜLK Temin Etmek İHANET!

Hamza Katine Yahudi yerleşimcilerin vatandaşların mülkiyetlerini ellerinden alarak Kudüs’e sızma çalışmalarına karşın mülkiyetlerin korunması için İslami bir vakıf malı statüsüne getirilmesini ifade etti. Katine böylece bu malların başka kişilere geçmesinin imkânsız hale getireceğini belirtti.

Ancak Hamza Katine ‘in sunmuş olduğu bu çözüme bazı Kudüslüler isteksiz yaklaşıyor.

Avukat yapmış olduğu açıklamada Kudüs halkının İslam’daki vakıf mefhumunu iyi anlamaları gerektiğini söyledi. Vakfedilen malların tasarrufu iki şekilde olur ya bir mal vakfedilir, sahibi ondan elini çeker ve vakfın tasarrufuna bırakır. Diğerinde ise aileden birilerinin de malları idare etme yetkisinin şart koşulduğu vakıf şeklidir ki böylece belirli kişilerin tasarrufuna bırakılmış olur ve yine mülkleri kendi idarelerinde olur.

Açıklamalarının devamında avukat Hamza Katine gayrı menkul ortakları arasında anlaşma imzalanmasını istedi. Böylece biri olmadan diğeri ile satışın olmayacağı ya da bahsi geçen gayrı menkule yapışık olan bir komşu ile bu sözleşmenin imzalanması halinde bu gayrı menkullerin kolayca elden çıkarılamayıp kapalı kapılar ardında gerçekleşen işlemlerinde önüne geçilmiş olacağını belirtti.

Katani ayrıca anlaşmanın sağlanması için Kudüslü avukatlar veya kurulmuş bir komiteye sunularak satışın yapılmasını da ileri sürerek gayrı menkullerin devrini tam anlamıyla güvenceye alınacağını ifade etti. Böylece bu komite malı satın almak isteyen müşteri ve onun mal varlığı ve fonu hakkında araştırma yapabilir ve olası şüpheli işlemlerin de önüne geçmiş olur.

Kudüslü aktivist Fadi Matur geçtiğimiz günlerde Jouda ailesinin mülkünü işgal eden Yahudi yerleşimcilerin yüzüne bağırdığı bir video ile dikkat çekmişti.

Al-Jazire’ye yapmış olduğu konuşmada Matur “Onlar Kudüslü değiller onlarla hiçbir mal alış verişi yapmayacağız” dedi.

Ayrıca Filistin alimleri de verdikleri fetva ile Yahudi yerleşimcilere mülk temin edenlerin ihanet ettiğini ve bağışlanmayacak bir suç işlediklerini belirtti.

Hâlihazırda Filistinli aileler de malların satışını aile meclisinin onayına bağladılar Uymayanları toplum ve çevreden dışlayarak cezalandırma yoluna gidecekler.