İsrail ve Arabistan, İran’a Karşı Koalisyon Kuruyor

Siyonist İsrail, Arabistan ve bunların siyasi çizgisine yakın diğer bazı Arap ülkeleri arasında kurulan ilişki süreci, karar mercileri ve  Siyonist Yahudi basınında da aynı şekilde devam ediyor.

İsrail ve Araplar arasındaki ilişkilerin düzelmesi süreci ortak bir koalisyon kurulana kadar devam edecek

Konuyla ilgili olarak İsrail Haber Ajanslarından NRJ, dünyanın en önemli gazetelerinden olan Amerika’nın New York Times Gazetesinin geçtiğimiz günlerde gazetenin başyazısını İsrail ve Arapların ilişkisine ayırarak şunları yazdığını belirtti: “İsrail, Arabistan ve Sünni Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin sadece düzelmekle kalmadığı, onların İran’a olan güvensizliklerinden dolayı, bu düzelme sürecinin ortak bir koalisyon kurulana kadar devam edeceği yönünde güvenilir bilgiler mevcuttur.”

İsrail’in bu haber ajansı Batının İran ile Nükleer Anlaşma imzalamasının ardından İsrail ve Arabistan arasındaki ilişkilerin hızlandığına değinerek, “Bu durum diğer Körfez Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişki kurmasına neden oldu” diye yazdı.

İsrail’in Araplarla hem gizlide hem de açıkta uzun süredir devam eden ilişkisi

Bu haber kaynağının açıklamalarına göre, İsrail ve bahsedilen ülkeler arasındaki ilişkiler yıllar öncesinden de gizli bir şekilde devam ediyordu ama Nükleer Anlaşmadan sonra bu ilişkiler daha da güçlenmeye ve aleni hale gelmeye doğru ilerledi.

İsrail Haber Ajanslarından NRJ raporunda ayrıca, Arabistan istihbarat Servisindeki bazı tarafların, İsrail ile istihbarat iş birliğinden sorumlu olduğunu ve bu iş birliğinin şu an zirveye ulaştığını belirtti.

İsrail ve Arabistan arasındaki siber iş birliği

İsrail’in bu haber ajansının açıklamalarına göre, öyle görünüyor ki, İsrail ve Arabistan arasındaki iş birliği bugün siber alanı da kapsıyor ve Arap basınında da Suudilerin Aramco şirketine karşı düzenlenen siber saldırılar konusunda İsrailli şirketlerin yardım ettiği haberleri yer aldı.

Arabistan’ın ardından Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişki kurma çabaları

İsrail Haber Ajansı NRJ aynı zamanda şu açıklamalarda bulundu: “Riyad ve Tel Aviv arasındaki aleni iş birliği, diğer Körfez Arap ülkelerinin istihbarat kuruluşlarının da İsrail ile ilişki kurmaya çalışmasına neden oldu ve bu bağlamda şimdi İsrail, Bahreyn ve Kuveyt arasında temaslar bulunmaktadır ve Salman Bin Hamad Ali-i Halife İran’a karşı Bahreyn ve İsrail arasındaki iş birliğinin genişletilmesini istemektedir ve dikkat çeken husus ise, Bahreyn ve İsrail arasındaki ilişkinin Kuveyt kanalıyla sağlanmasıdır.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişkiler resmi olarak devam etmektedir.”

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgesel rolüne olan dikkati

İsrail’in en önemli stratejik merkezlerinden olan, İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmalar Merkezinin yayınladığı yeni raporda da Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgedeki siyasi rolünün İsrail’in dikkatini çektiği ve İsrail’in bu yüzden bu ülkeye yaklaşmak istediği ve Abu Dabi ile yakından ilişki kurmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Bu raporda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki kurmanın ve ilişkileri güçlendirmenin önemli olmasının nedeninin, bu ülkenin Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmalarındaki siyasi, ekonomik ve askeri sorunlar karşısındaki kapsamlı rolü olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye çalışması

Bahsedilen raporda bazı ülkelerin bölgesel boyutta merkezi rollerinin azalmasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin rolünü güçlendirdiği ve bu ülkenin de bölgesel tehditlerle mücadeleye, sınırları dışında boy göstermeye ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye ve geliştirmeye çalıştığı belirtildi.

Bu raporlara göre, Birleşik Arap Emirlikleri, İran’ı kendisine karşı asıl bir tehdit olarak görmesine rağmen, bu ülke ile ticari ilişkilerini koruyor ve İran’a karşı uygulanan yaptırımların kalkmasından yararlanıyor ve aynı zamanda bu ülke ile karşılıklı ticari ilişkileri güçlendirme doğrultusunda hareket ediyor.