Filistin’den İsrail’e 6 İNSANLIK SUÇU DAVASI

Filistin insan hakları merkezinin başkanı Raci Elsurani Gazze şeridindeki Han Yunus şehrinde yaptığı açıklamada, terörist İsrail rejiminin işlediği cinayetler ve sürgün girişimlerinden dolayı, BM’ye bağlı uluslararası ceza mahkemesine 6 dava dosyası gönderdiklerini söyledi.

Bu dava dosyalarında Filistinlilerin toprakları ve evlerinin Siyonist çetelerce gasp ve işgal edilmesi, Siyonist Yahudi sitelerin açılması, Gazze şeridi ablukasının devam etmesi ve ırkçı İsrail rejiminin diğer cinayetleri ve insanlık suçlarını kapsıyor.

GÖZAT  BM Raportörlerinden İsrail'e İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Uluslararası ceza mahkemesi insanlık ve savaş suçlarına bakan bir mahkemedir. Mahkeme savcısı, işlenmiş bir ya da birden fazla suç hakkında soruşturma başlatabilir. Roma Statüsü’ nü onaylayan devletler, işlenen insanlık suçu ve suçları hakkında durumun soruşturulması için savcıdan talepte bulunabilirler.

BM Güvenlik Konseyi, de Mahkeme savcısından talepte bulunabilir. İnsanlık suçları Roma Statüsü’ nü onaylamayan bir devletin topraklarında vuku bulmuş veya böyle bir devlet vatandaşı tarafından işlenmiş olsa bile BM Güvenlik Konseyi olayı savcıya bildirdiği zaman UCM yargı yetkisine sahip olacaktır.   Açılan dava dosyaları hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı konusu UCM savcısının takdirine bağlıdır. Filistin Nisan 2015’de Uluslararası ceza mahkemesi üyeliğine kabul edildiği için işgalci İsrail rejiminin işlediği savaş ve insanlık suçlarına karşı dava açabilir. Mahkeme etnik temizlik, savaş suçu, insanlık suçu, tecavüz gibi ağır suçlara bakmakla mükelleftir. Siyonist rejim, sürekli her dört suçu işlemektedir.

GÖZAT  21 İnsan Hakları Kuruluşundan İsrail'e UNRWA Kınaması

Gazze Şeridindeki 2 milyon halk 11 yıldan beri abluka altındadır. Su, ilaç, enerji, elektrik, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmaktadır. Suları kirletilmektedir. Hastaları tedavi edilmemektedir. Deniz acımaları, avlanmaları yasaklanmıştır. UCM’nin 6. Maddesine göre, Filistin halkına ağır ve dayanılmaz fiziki ve ruhi baskılar dayatılmaktadır. Milyonlarca Filistinli kendi evleri ve topraklarından sürülüp, mülteci durumuna düşmüştür. Siyonist yahudi siteleri kurularak Filistinlilerin evleri ve toprakları gasp edilmiş ve edilmektedir.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, komisyon tarafından hazırlanan “İsrail’in Filistin halkına karşı uygulamaları ve ırk ayrımcılığı sorunu” konulu araştırma raporunu yayınladı. Hazırlanan raporda, İsrail’in, Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik “ırk ayrımcılığı”nın, delillerle ispatlandığı vurgulandı.

GÖZAT  2016'da İsrail Mahkemeleri 1658 Tane İdari Ceza Verdi

Raporda, açık ve net şekilde Siyonist İsrail’in ırkçı bir rejim olduğu, uzun yıllardır uluslararası hukuku çiğnemekte olduğu, Uluslararası toplumun bu duruma göz yummasından güç alan İsrail, geçen onlarca yıl boyunca Filistin halkına karşı bir devlet politikası olarak “ırk ayrımcılığı”nı uygulamaya devam ettiği, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları durdurmak için uygulanan iki devletli çözümün başarılı olmadığı, ülkelerin ve hükümetlerle insan haklarıyla medeni hakları savunan sivil toplum örgütlerinin ırkçı politikalar uygulayan İsrail’e, bu politikalara son vermesi için baskı uygulamaları gerektiği kaydedildi.

GÖZAT  Siyonist Mahkemeler Filistinli Çocuklara Ceza Yağdırdı

Terörist İsrail rejimi ayrıca Filistinlileri sindirmek ve tutuklayıp işkence etmek, Anti Siyonist direnişi kırmak amacıyla yeni bir kanun çıkardı. Irkçı İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan oylamada; seçim kampanyası sırasında, tarihi Filistin topraklarında bir “İsrail devletinin var olma hakkını ve Yahudi kimliğini” eleştiren veya ona karşı kin ve nefret le silahlı mücadeleyi destekleyen açıklamaları suç sayan yasa tasarısı onaylandı.

GÖZAT  Hamas İnsan Hakları Örgütlerine Çağrı Yaptı

Soykırımcı İsrail rejimi istediği Filistinli kadın, çocuk ve erkeği sokak ortasında öldürme, işkence etme ve tutuklama hakkına sahiptir. Yüzlerce Filistinli çocuk ve kadın protesto eylemleri yaptıkları için, tutuklanıp işkence edilmiş veya sokak ortasında vurulup katledilmiştir.

Nitekim Filistin Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaki , “Filistinli Çocuklar ve İsrail Siyaseti” konferansına katılarak, İsrail, çocuk yaştaki tutuklulara ağırlaştırılmış cezalar vererek uluslararası kanunları ihlal ettiğini, 1300 Filistinli çocuğun tutuklanıp işkence edildiğini söyledi.