Ümmet Birlik İçinde Olsaydı, Filistin Bu Halde Olmayacaktı

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin siyasi bürosu üyesi Şeyh Nafiz İzam, Perşembe günü yaptığı konuşmada, Müslüman Ümmetinin gasp edilmiş hakları geri kazanmak ve işgal altındaki Filistin topraklarını Siyonistlerden geri almak için birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

İslami Vahdet Konferansı’nda video konferans yoluyla konuşan Şeyh İzam şu ifadelerde bulundu: ‘Müslüman Ümmet’in düşmanları yenmek ve liderlik pozisyonuna dönmek için fazlasıyla birlik ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Bugün Müslüman Ümmeti, kendilerine karşı düzenlenen komplolara karşı dayanışma, birlik ve duruşlarının koordinasyonunu gerektiren zor ve acı bir durum içindedir.’

Şeyh İzam, Müslüman Ümmetindeki dağınık ve tutarsız duruşlardan ve geçtiğimiz onlarca ve yüzlerce yıldır yapılan çabaların ve imkanların parçalanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İslam Ümmetinin hedeflerine ve isteklerine ulaşmasının ve düşmanları yenmenin tek yolunun birlik ve dayanışma olduğunu belirtti ve “«واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» ( Hep birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölük bölük olmayın) ayeti olmak üzere Kuran ayetlerinde de bu konuya, yani birliğe vurgu yapıldığını ifade etti. İslami Cihat Hareketi Siyasi Bürosu’nun üyesi, İslam’ın ilk Müslümanlarının başarılarına ve zaferlerine atıfta bulunarak şunları söyledi: ‘Bu başarılar ancak Müslümanlar birleşip düşmanlara, saldırganlara, sömürgecilere ve zorbalara karşı tek bir cephede durduğunda elde edildi. Ümmet dağıldığında, düşmanlarımızın bize hâkim olması ve saldırılar ve yayılmacılık politikasıyla vatanlarımızı hedef alması ve bizi en basit haklarımızdan mahrum bırakması doğaldır. Bu, tüm ümmetin karşı karşıya olduğu korkunç bir gerçektir ve bunun başında neredeyse bir asırdır devam eden Filistin faciası yer almaktadır. Ümmet birleşmiş olsaydı, tüm bu zaman ve onlarca yıl boyunca Filistin’in hakları ihlal edilmeyecekti. Eğer ümmet, Allah’ın Kitabı ve Peygamber’in rehberliği etrafında birleşmiş olsaydı, düşmanlar kendilerine Müslümanların kaderlerine hâkim olma ve bugün olduğu gibi, kutsallarımıza saygısızlıkta bulunma izni vermezlerdi.’

Şeyh İzam, İslam’ın başlarında Müslümanların birliğine ve o dönemde elde edilen başarılara ve zaferlere değinerek şu ifadelerde bulundu: ‘Bugün gafletten çıkıp asıl konumumuza dönmemiz gerekiyor, düşmanlarımız bizi mezhepsel ve dinsel bölünmelerle meşgul olmamız dışında hiçbir zaman yenemedi. Ümmet, hayali ve yapay engelleri kaldırmadıkça ve imkanlarını ve çabalarını, başta Filistin meselesinin zaferi olmak üzere zafer için birleştirmedikçe asla rolünü geri kazanmayacaktır.’