İsrail İle Normalleşmek, Onun Cinayetlerine Ortak Olmaktır

İran’ın taklid merci alimlerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hamedani, BAE ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine tepki göstererek, “İsrail rejiminin her türlü meşrulaştırılması, bu rejimin suçu ve cinayetiyle doğrudan bir ortaklıktır” dedi.

Ayetullah Hamedani, yayınladığı  bir mesajda, katil ve işgalci siyonist rejiminin gayri meşru varlığının  herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, ”İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için herhangi bir belgenin BAE tarafından imzalanması o ülkenin aşağılanması ve köleliğidir’ dedi. 

Bildiride, başta Arap ülkeleri olmak üzere bütün herkesin, siyonist İsrail’in Allah’ın inayetiyle ve başta direniş cephesi olmak üzere dünya özgürlükçülerinin dayanışması ile yok olacak; Kudüs ve bütün gasbedilmiş Filistin toprakları  gerçek sahipleri Filistin milletine dönecektir’ denildi.