İsrail-Herzog Ziyareti, Türkiye Halkının Duruşuna TERS!

Siyonist İsrail elebaşı Isaac Herzog’un Erdoğan’ın daveti ile Türkiye’ye yaptığı ziyarete ülke içinden ve ülke dışından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ürdün’deki siyasi partilerin en geniş tabanlısı olan İslami Çalışma Cephesi, işgal devletinin cumhurbaşkanının Türkiye’de karşılanmasını kınadı ve siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesinin her türüne karşı olduğunu dile getirdi.

Partideki İslami Dosya sorumlusu Eymen Ebu’r-Rabb yaptığı yazılı basın açıklamasında, siyonist işgal yönetiminin Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetinin arttığı bir dönemde siyonist liderlerin Türkiye’de karşılanmasını yadırgadıklarını belirtti.

Ebu’r-Rabb aynı zamanda bu hareketin, Filistin halkının ve onun işgale karşı sürdürdüğü direnişin yanında duran Türkiye halkının duruşuna da ters düştüğünü dile getirdi. 

Ebu’r-Rabb Türkiye hükümetini işgalciyle ilişkileri normalleştirme konusundaki bu yanlış yoldan dönmeye çağırarak, kendilerinin işgalciyle normalleşmenin her çeşidine karşı olduğunu vurguladı. 

Ebu’r-Rabb, herhangi bir Arap ülkesinin veya İslam ülkesinin siyonist işgalle ilişkileri geliştirmek suretiyle elde edebileceği hiçbir çıkar olmadığını, bilakis bunun, ona Filistin halkına ve onun kutsal değerlerine yönelik suçlarını devam ettirmesi için yeşil ışık yakma anlamına geldiğini ifade etti.