İran’ın Filistin’e Yardımı, Müslümanların Umutlarını Yeşertti

Lübnan Direniş Alimleri Derneği başkanı Şeyh Maher Hammud, Ayetullah Hamanei’nin İmam Humeyni’nin ideallerine göre hareket etme konusundaki kavrayışının ve basiretinin İslam Devrimi’nin istikrarının anahtarı olduğunu söyledi. 

Şeyh Mahir Hammud, yaptığı konuşmada şunları söyledi: İran İslam Cumhuriyeti birçok İslam ülkesinin aksine isim ve fiil olarak İslamidir.

Kuşkusuz, İslam devrimi ideolojisinin mazlumların gönlünde yayılması, ABD politikasına ve Batı diktelerine bağlılığın aşılmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü sloganları dürüst ve popülerdi ve uluslar büyük ve riskli sloganların uygulanmadığını ve pratikte karşılığı olmadığını fark etmişlerdir. Bu nedenle İran İslam cumhuriyetinin samimi slogan ve söylemleri Batı diktelerine karşı zafer elde etmiştir’’

Hammud ayrıca şöyle dedi: “İran İslam Devrimi’nin direniş üzerindeki ana etkisi, direnişin bu kırk yıl boyunca iyi bir performans göstermesi ve bunun sonucunda Lübnan’ın kurtuluşu ve ırkçı İsrail’den kurtuluşu oldu.

İran İslam Devrimi’nin direniş üzerindeki temel etkisi, direnişin bu kırk yıl boyunca iyi performans göstermesine yol açtı ve özellikle İsrail 1982’de Lübnan’a tamamen hakim olmak üzereyken İslam devriminin yankısıyla süreç Lübnan’ın kurtuluşu ve İsrail’in şerrinden kurtuluşuyla sonuçlandı. Zaferleri ve duruşlarıyla devrim, mezhepsel veya dini savaş yoluyla ülkeyi vurmak veya iç savaşı geri getirmek için tasarlanan birçok komployu engelledi.’’

Lübnanlı alim, İran İslam Devrimi’nin Dini Lideri Ayetullah Hamanei’nin ABD ve Siyonist rejimin düşmanca stratejisine karşı koymadaki rolüne değinerek şunları söyledi: ”Ayetullah Hamanei, İslam ümmetinin tarihinde sıradan bir şahsiyet olmamıştır; Çünkü o, sezgi, öngörü ve çok etkili sözlerle emsali olmayan bir vizyon sürdürmüş ve İmam Humeyni’nin yolunu tamamlamıştır.”

Lübnan Direniş Alimleri Derneği başkanı ayrıca, Arap ve İslam uluslarının mevcut durum ve Arap rejimlerinin ırkçı İsrail’e karşı yenildiği ve umutsuzluk hissettikleri bir zamanda İran İslam Devrimi’nin Filistin davasını savunduğunu da kaydederek İran’ın Filistin’i savunmasının adeta İslam ümmetinin gönlünde umut yeşerttiğini söyledi.