Filistinli Esirlerden İsrail’e Karşı Bir Zafer Daha

İşgal rejiminin zindanlarındaki İslami Cihad Esirleri Liderlik Komitesi gece açlık grevini, başlamasından 9 gün sonra, işgal rejimine ve onun cezaevleri yönetimine karşı zafer kazandığını belirterek askıya aldığını duyurdu. 

İslami Cihad Hareketi sözcüsü Tarık Izzuddin yaptığı açıklamada; “Hızlı bir şekilde gerçekleşen gelişmeyle Komite açlık grevini askıya alma kararı verdi. Halkımıza da mücahitlerinin boş mideler savaşında zafer kazandığının müjdesini veriyor.” diye konuştu. 

Izzuddin açıklamasında; “Esirlerimizin işgal cezaevleri yönetimine karşı açlık grevinde elde ettiği zafer tüm halkımızın zaferidir. Gardiyanlara karşı durmada, isteklerini gerçekleştirmede, işgalcinin tekebbürünün, Allah’ın izniyle İslami Cihad esirlerinin eliyle kırılmasının bir ayrım noktası sayılır.” dedi.

Bugün sabah da İşgal Zindanlarındaki İslami Cihad Hareketi Esirleri Yüksek Liderlik Komitesi tarafından açlık grevinin askıya alınmasıyla ilgili ayrıntılı bir bildiri yayınlandı. Açıklamada Özgürlük Tüneli sonrası işgal yönetimi cezaevleri idaresinin başlattığı intikamcı uygulamalara son verilmesinin kabul edilmesiyle birlikte 9 günden beri sürdürülen açlık grevinin askıya alınmasına karar verildiği belirtildi. 

Heyet açıklamasında işgal yönetimiyle, açlık grevi vasıtasıyla yapılan baskıların gölgesinde zorlu birtakım görüşmeler yapıldığını ve bu tür mücadeleler açısından kısa sayılabilecek bir süre içinde açlık grevi ile hedeflenenlerin önemli bir kısmının elde edilmesi sebebiyle grevin askıya alındığını dile getirdi.

Açıklamanın metninden satırbaşları şöyle:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

‘Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarfedenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır.’

İşgal hapishanelerindeki İslami Cihad mahkumlarının Yüksek Liderlik Komitesi tarafından yapılan açıklama

Ey sevgili, şerefli ve dirençli halkımız:

Geçen Eylül ayının şafağı, Özgürlük Tüneli’nin (Cenin Tugayı) kahramanlarının kurtuluşunun müjdesini tüm dünyayı ve bizleri aydınlattı ve onlar, sağlam bir irade ve hayalin genişliği ile gardiyanlarının zincirlerini kırdılar.

Bu mübarek eylemden bugüne kadar, genel olarak mahkumlar ve özel olarak İslami Cihad mahkumları, pervasız işgal rejimi gardiyanları tarafından, açıkça eşi görülmemiş bir misilleme saldırısına maruz kaldı.

Bu saldırılar karşısında, gardiyanların zorla bastığı odaları yakarak, ardından meydanlardaki itaatsizlik ve günlük kargaşaya ek olarak hapishane yasalarına sürekli isyan ederek bu saldırganlığı şiddetle reddettiğimizi ilan etmek zorunda kaldık.

Gardiyanların devam eden işkencesi ve işgalin cezalandırıcı ve misilleme önlemleri ile işgal hapishanelerindeki İslami Cihat tutsakları, tutsakların hakkını savunmak için 12/10/2021 Salı akşamı açık bir açlık grevine başladılar. Ziyad el-Nehale (Ebu Tarık), Allah onu korusun, muzaffer Kudüs Tugayları tarafından genel seferberliğin ilan edilmesi ve direnen halkımızın desteğiyle yol açan anlayışlara ulaşma çabasıyla grevin askıya alınması için mutabakatlara varmak amacıyla, isyanın devamının baskısı altında zorlu ve karmaşık müzakereler yürüttü ve açık grev şu sonuçlara ulaşmayı amaçladı:

Birincisi, işgal hapishanelerinde İslami Cihad’ın çocuklarına yönelik çılgın saldırıyı derhal durdurmak ve onlara karşı tüm cezai tedbirleri kaldırmak.

İkincisi: İşgal hapishanelerinde İslami Cihad hareketinin temsilini, inşasını ve örgütsel varlığını yeniden sağlamak

Üçüncüsü: Hareketin izole liderlerinin ve kadrolarının mücahitleri arasında yer alması için geri dönmesi.

Dördüncüsü: İşgal hapishanelerindeki kadın mahkumların yaşam koşullarının iyileştirilmesi.

Beşincisi: Para cezalarının ve milyon dolarlık mali cezaların kaldırılması.