Filistinli ÇOCUKLARIN Siyonist Zindan İŞKENCELERİ

18 yaşın altındaki çocukları tutuklamak bir cinayet olup, uluslararası hukuka göre yasaktır. Ancak bu kanun Siyonist işgal rejiminde geçerli değildir.

Siyonist yazar Amira Hass’ın Haaretz gazetesinde konuyla ilgili bir makale kaleme aldı.

Hass makalesinde bu yıl tutuklanan Filistinli çocukların %64’ünün işkence gördüğünü belirtti.

Siyonist yazar makalesinde, 2017 yılında tutuklanan 70 çocuktan üçte ikisinin tutukluluk halleriyle ilgili verdikleri bilgide, askerlerin tutuklanınca kendilerine fiziki şiddet uyguladıklarını ifade ettiklerini yazdı.

Bu tespit, Batı Yaka’da Filistinli çocukların tutuklanmasını takip eden ve askeri mahkemeleri gözetleyen Denetim Grubunun hazırladığı raporda da belirtiliyor. Raporu hazırlayanlar, bu örneklerin bu yıl içinde tutuklanan bütün çocukların durumunu yansıttığını ifade ettiler.

Fiziki işkence

Rapor, 2013 yılında tutuklanan çocuklara fiziki işkencenin %64 iken, 2017 yılında bu oranın %64’e yükseldiğini belirtti.

Raporda verilen diğer ayrıntılar ise şöyle:

Tutuklu çocukların daha sonra verdikleri bilgiye göre;

12-17 yaşlarındaki çocukların %51’i askerlerden tokat yedi.

%19’u tekme yedi.

%14’ü kaba dayak yedi.

%9’u değişik aletlerle dayak yedi.

%6’sı itilerek yere atıldı.

%1’i acıtıcı bir şekilde oturmaya zorlandı.

Küfür ve ağır hakaretlerde ise 2013 yılına göre azalma oldu.

2013 yılında %49 olan hakaret ve ağır sözler, 2017 yılında %41’e geriledi.

%61’i asker ve polislerin tehditlerine maruz kaldı.

%‘56’sı sorguya götürülürken araçlarda yere oturtuldu.

%63’ünün elleri bağlandı, %79’unun gözleri bağlandı.

%79’u anlamadıkları ifadeleri imzalamaya zorlandı. İnsan hakları örgütleri böyle bir zorlamanın hukuka aykırı olduğunu ifade ediyorlar.

Gece tutuklamaları

Gece yapılan tutuklamalarda çocukların gözleri bağlanmakta, kendilerine susma hakkının olduğu bildirilmemekte, tutuklanırken ve sorgudayken avukat ve aileleriyle görüşmeleri engellenmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’in Filistinli çocuklarla ilgili rapor yayınlamasından sonra Siyonist yetkililer durumu düzeltecekleri sözü verirken, işgal rejimi askeri savcılığı da birliklere tutuklamalarla ilgili talimat verdi. 2014 yılında Vatandaş Hakkı Derneğine gönderdiği yazıda ordu birliklere gönderdiği talimatta “Tutukluya refakat eden birlik komutanının tutukluluk halinden hapse kadarki süreçte tutuklu olan şahsın makul şartlar altında gözaltında tutulmasını, gıda, su ve lavabo ihtiyacının karşılanmasını, tutuklulara yönelik sözlü veya fiziki şiddet ya da uygun olmayan bir tutum sergilenmemesini sağlaması gerektiğinin” bilinmesinin yer aldığını ifade etti.

UNECEF’in tutuklanan Filistinli çocukların yaşadıkları insanlık dışı şartlarla ilgili raporunun ardından avukatlarla insan hakları aktivistleri Ramallah şehrinde İsrail Askeri Mahkemelerini Takip Örgütünü kurdular.

Siyonist yazar makalesinde son beş yılda 540 çocuğun gözaltına alındığını bunun da tutuklanan Filistinli çocukların %14’ünü oluşturduğunu hatırlatarak, Haziran 2017 tarihine kadar zindanda güvenlik gerekçesiyle tutulan Filistinli çocuk sayısının 318 olduğunu ifade etti.