Filistin Direnişinden İran Dini Liderinin Konuşmasına Övgü

Filistin Direniş Komiteleri sözcüsü Ebu Mücahid, İran İslam İnkılabı rehberinin dün Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmayı ‘ilerici’ ve ‘modern’ niteleyerek takdir etti.

Ebu Mücahid, el’Meyadin kanalına telefonla yaptığı açıklamada, İslam inkılabı rehberinin dünkü konuşmasının aynı zamanda siyonist düşman İsrail ile Amerika’ya da daha önceki mesajlar gibi bir mesaj niteliğinde  olduğunu söyledi.

Ebu Mücahid, Filistinli grupların özerk Filistin yönetiminin terör rejimi İsrail ile güvenlik alanında işbirliği ve koordinasyonu kesmesinden de memnun olduklarını  söyledi. 

Ebu Mücahid, terör rejimi İsrail ile sürdürülmekte olan ‘uzlaşı’nın yok olma olduğunu belirterek, direniş ekseninin bundan sonra daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, dün Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Büyük ve Mukaddes Cihad’ın devamı için 7  tavsiyede bulunmuştu. Sözkonusu 7 tavsiye kısaca şunlardı:  

‘’1- Filistin’in kurtuluşu mücadelesi, Allah yolunda bir cihad ve arzu edilen İslami bir görevdir. Bunu tamamen Filistin ve daha çok Arap meselesi olarak sınırlamak büyük bir hatadır.

2- Bu mücadelenin amacı; denizden nehre kadar tüm Filistin topraklarının kurtarılması ve tüm Filistinlilerin anavatanlarına dönüşüdür. 

3- Küresel destek de dahil olmak üzere, bu mücadelede tüm meşru ve helal imkanlardan yararlanmaya izin verilse de zahiri ya da batini olarak Batı hükümetlerine ve uluslararası meclislere güvenmekten kaçınmak gerekir.

4-  İslam dünyasının siyasi ve askeri elitleri tarafından göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta ise ABD ve Siyonistlerin çatışmayı direniş cephesinin arkasına taşıma politikasıdır. 

5-  Bölgede Siyonist rejimin varlığının normalleştirilmesi politikası Amerika Birleşik Devletleri’nin başlıca politikalarından biridir. 

6-  Benim temel tavsiyem mücadeleye devam etmek ve cihat örgütlerini ve onların birbirleri ile iş birliğini organize etmek ve Filistin topraklarının tamamında cihat alanını genişletmektir. Herkes bu kutsal cihatta Filistin halkına yardım etmelidir. 

7- Sonuç olarak Filistin, Filistinlilere aittir ve onların iradeleri ile yönetilmelidir. Yaklaşık yirmi yıl önce sunduğumuz, tüm Filistin dinlerinin ve etnik kökenlerinin katılımıyla bir referandum düzenlenmesi planı, Filistin’in bugününün ve yarınının sorunlarında uygulanması gereken tek sonuçtur.