FİLİSTİN’e 2018 Yılında 30,000 İşgalci YAHUDİ Geldi…

Yahudi Ajansı’nın yayınladığı verilere göre bu Ajans tarafından 2018 yılı içinde işgal altındaki Filistin topraklarına dünyanın farklı ülkelerinden 29 bin 600 yeni yahudi göçmen getirildi.

Yayınlanan verilere göre 2018 yılında Filistin topraklarına getirtilen yeni yahudi göçmen sayısında bir önceki yıla nispetle yüzde beş artış oldu. Verilen bilgilere göre bir önceki yıl 28 bin 220 yahudi göçmen getirtilmişti.

İbranice yayın yapan bir tv kanalının yayınladığı bilgilere göre en fazla yahudi göçmenin geldiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 10 bin 500 yahudi göçmen geldi ve bu ülkeden göçte bir önceki yıla nispetle %45 artış oldu.

İkinci sırada Ukranya yer aldı. Bu ülkeden 6500’den fazla göçmen geldi. Ancak bu ülkeden göç edenlerin sayısında bir önceki yıla nispetle %9 azalma oldu. Diğer göçmenlerin çoğu ise Güney ve Kuzey Amerika ülkelerinden geldi. Bu ülkelerden göç edenlerin sayıları bir önceki yıl göç edenlerin sayılarına yakın oldu.

Filistin topraklarında oturan yahudilerin büyük çoğunluğunu Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden buralara göç ettirilen yahudi göçmenler oluşturuyor.