Batı Şeria’da Baskın – Arama – Tutuklama!

Siyonist işgal güçleri Batı Yaka’nın Tulkerem, Ramallah ve El-Halil vilayetlerinde yine baskınlar düzenledi, tutuklamalar gerçekleştirdi, özgürleştirilmiş eski esirlerden bazılarının evlerinde aramalar yaptı ve bazılarına da istihbarat dairelerine başvurmaları için tebliğat bıraktılar.

Kaynaklarda belirtildiğine göre işgal güçleri Ramallah’ın batısında Kefer Na’me ve Bel’in köylerine baskınlar düzenlediler. Buralarda Mehdi Ebu Rahme, Tarık Ebu Rahme, Cabir Abduh ve Halil Hassan isimli gençleri tutukladılar. Bu arada yakıcı bombalar atmaları Bel’in’de Ebu Rahme ailesinin evinin önemli bir kısmının yanmasına neden oldu.

İşgal güçleri yine Ramallah’ta Harbesa Beni Salih köyüne baskın düzenledi ve burada bazı gençlere istihbarat merkezine başvurmaları üzere tebliğat verdiler.

Tulkerem şehrinin doğusunda Selam mahallesine baskın düzenlediler ve 23 yaşındaki Ahmed El-Bedevi adlı genci tutukladılar. Onun evinde de arama yaparak ortalığı iyice karıştırdılar.

Batı Yaka’nın güneyindeki El-Halhul’da da Zema’ira ve Melham ailelerinin evlerine baskın düzenlediler. Orada da Halid Melham ve Abdullah Zema’ira adlı şahıslara Kefar Atsayun yahudi yerleşim merkezinde bulunan istihbarat merkezine başvurmaları üzere tebliğat verdiler.