ARAP-İSRAİL İlişkileri Nereye Gidiyor?

Amerika ve İsrail’in bağımsız bir Filistin devleti kurulmaması konusunda anlaşma sağladıkları bir durumda, Araplar ve İsrailliler arasında istihbarat iş birliğinde bulunmak için İran’a karşı Arap-İsrail koalisyonu kurma planını Arapların onaylayıp onaylamayacağını bir soru işareti haline geldi.

Konuyla ilgili olarak uluslararası ilişkiler ve siyasi konular uzmanı Ahmed Ebu Ali, bahsedilen koalisyonun oluşturulmasının uzak bir ihtimal olmadığını belirtti ve “Arap ve İsrail ilişkilerinin yakınlaşması konusu aslında şu an var olan bir durumdur” dedi.

İsrail-Arap Koalisyonun oluşmasını elverişli kılan faktöreler

Ahmed Ebu Ali şu ifadelerde bulundu: “Amerika liderliğinde böyle bir koalisyonun kurulması konusunu elverişli kılan dört faktöre değinebiliriz. Bu faktörler şunlardır:

  1. Mısır ve Ürdün’ün İsrail’e yakınlaşması
  2. Özellikle Arabistan olmak üzere Körfez Arap ülkelerinin İran’ın nüfuzundan korkusu
  3. Amerika’nın yeni hükümeti ve İran arasındaki ihtilafların artması
  4. Türkiye ve İsrail ilişkilerinin yeniden başlaması

Uluslararası ilişkiler uzmanı, Trump’ın yeni hükümetinin Tahran karşısında radikal ve şiddetli bir tutum sergilediğine değinerek, “Arap ülkelerinin Amerika liderliğinde İsrail ile ilişkilerinin yakınlaşması mümkündür” dedi.

Ebu Ali ayrıca, Arabistan ve İsrail’in açık bir şekilde aynı masaya oturması konusunun mümkün olduğunu ama istihbarat servisleri boyutunda bu koordinasyonun gizli bir şekilde mümkün olabileceğini belirtti.

Arap ve İsrail koalisyonunun oluşmasının önündeki engeller

Ahmed Ebu Ali İsrail ve Amerika arasında bağımsız bir Filistin devleti kurulmaması konusunda anlaşma sağlanması ile ilgili olarak, “Acaba Arap ülkeleri bu anlaşmayı kabul edecekler mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı, Arabistan’ın Filistin meselesini 2002 yılındaki Arap Barış planı doğrultusunda çözme konusunda bir sorunları olmadığını belirttiklerini ifade etti.

Ebu Ali sözlerine şöyle devam etti: “Arap ülkelerinin siyasi bir ilkeleri vardır ve bu ilke, İsrail’in Filistin meselesi hakkında bir çözüm yolu bulması halinde İsrail ile bir sorunlarının olmamasıdır.

Körfez Arap ülkelerinin İran’ın bölgedeki nüfuzundan korkusu, Amerika ve İsrail arasında bağımsız bir Filistin devleti kurulmaması yönünde bir anlaşma sağlanmasına rağmen Arap-İsrail Koalisyonunun kurulmasının faktörlerinden biri olabilir ama Arap- İsrail ilişkilerinin yakınlaşması aleni olmayacaktır.”

Ebu Ali, Arabistan ve İsrail’in şimdiye kadar açık bir şekilde aynı müzakere masasına oturmadıklarını belirtti.

Arap-İsrail Koalisyonunun oluşmasına Türkiye’nin rolü

Uluslararası ilişkiler uzamanı, Türkiye’nin Arap-İsrail Koalisyonunun oluşmasındaki rolüne değinerek şunları söyledi:

“Türkiye bu konuda bir rol oynayabilir. Çünkü bu ülkenin Amerika’nın yeni hükümetiyle yakın ilişkilerinin bulunmasıyla birlikte, İsrail ile olan ilişkileri de eski haline dönmektedir.”

Ahmed Ebu Ali röportajının başka bir bölümünde şu ifadelerde bulundu: “Amerika ve İran yetkililerinin sert açıklamalarının artması yeni bir konu değildir ve Amerika’nın çeşitli hükümetlerinin 20 yıldır İran’a saldırı tehdidinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Öyle ki, gelecekte iki taraf arasındaki ilişkiler askeri bir eylemde bulunmaya doğru ilerlemeyecektir.”