Yüzyılın Anlaşması Amerikan – İsrail Projesi…

İran dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin halkının güvensiz ve istikrarsız durumda bulunduğuna temas ederek, ‘Amerikan yönetiminin uluslararası hukuku görmezden gelmesi ve tek yanlı siyasetleri, Filistin meselesinin şiddetlenmesine neden olmuştur’ dedi.

İran dışişleri bakanı Zarif, Caracas’ta Bağlantısızlar Hareketi dışişleri bakanları Filistin Komitesi’nde yaptığı açıklamada, Amerikan yönetiminin Filistin meselesini unutturmaya ve tâli bir mesele haline getirmeye çalıştığını belirterek, ”ABD’nin Kudüs’ü terör rejiminin başkenti olarak resmiyette tanıması ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e intikali gibi şirretliğe dayalı siyasetleri Filistin meselesinin içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmuştur” dedi. 

İran dışişleri bakanı Zarif, bazı bölge ülkelerinin Amerika ve terör rejimi İsrail’in siyasetlerini takip etmesi ve onlarla işbirliği yapmalarının esef verici olduğunu belirterek, ”ABD-siyonist projesi olan Yüzyılın Anlaşması adlı tek yanlı, kabul edilemez ve icrası mümkün olmayan  proje, nihayetinde yenilgiye uğrayacaktır” dedi.

İran dışişleri bakanı Zarif, ayrıca Filistin meselesinin, işgalciliğin son bulması, ırkçı siyasetlere son verilmesi ve Filistinlilerin ana yurtlarına dönmelerine izin verilmesi ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasıyla son bulacağını da hatırlatarak, ”Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkeler diğer kuruluşlarla birlikte ve BM’ler üyelerinin çoğunluk oyuyla, Amerika ve ırkçı İsrail’in siyasetleri karşısında direnmelidir” dedi.