Yurtdışındaki Filistinliler, Direnişin Temsilcisi Olmalı

Filistin Kurtuluş Örgütüyle Filistin Yönetiminin rollerini eleştiren Ebu Raşid, yapılan antlaşmalarla ellerini ve ayaklarını kelepçeleyen bu kesimlerin Filistin projelerine destek verme ve rol alma konusunda geri çekildiklerini, bu durumun FKÖ üzerinden dağınık olan Filistinlilere karşı rol almayı engellediğini ifade etti.

Ebu Raşid devamla, FKÖ’nün yıllardır yaptığı tarihi rolüne geri dönmesi ve bu halkı hakkıyla temsil etmesi gerektiğini savunarak, bunun için de yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Avrupa’da yaşayan Filistinlilerin yaptıkları çalışmaların Batılı ülkelerin Filistin davasına yönelik tutumlarını değiştirdiğine dikkat çeken Ebu Raşid, bu çabalar neticesinde Avrupa’nın da artık Filistinlilerin dönüş hakkından taviz vermeyi reddettiğini hatırlattı.

Filistin Yönetimine bağlı büyükelçiliklerin durumuna da değinen Ebu Raşid şunları paylaştı:

“Normalde Filistin büyükelçiliklerinin bulundukları o ülkedeki bütün Filistinlileri temsil etmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hem onları hem de o ülkeyle Filistin Yönetimi arasındaki ilişkiyi temsil ediyorlar. Ancak gördüğümüz buraların sadece Filistin Yönetimini ve Fetih hareketini temsil etmeleridir. Onlarla bulundukları ülkede yaşayan Filistinliler arasında büyük bir kopukluk ve uçurum var. Hatta bazı ülkelerde olumsuz tavırlar bile sergiliyorlar. Filistin halkını temsil etmeleri gereken bu mekânlar, halkına hizmet eden ve projesinde kendisiyle birlikte hareket eden yerler olmaktan çıkmış, idari işlerin yürütüldüğü bürolara dönüşmüşlerdir.”