İŞGALCİ Yahudiler HAMAS Ateşkesini Nasıl Görüyor?

İşgal topraklarındaki Yahudi yerleşimciler arasında yapılan bir anketin sonuçları, işgalcilerin ekseriyetinin HAMAS ile Gazze’de ateşkes sağlanması için yapılan müzakereleri desteklediklerini gösteriyor.

Anketi yapan Esirler Demokrasi Merkezi’ne göre katılımcıların % 75’i Hamas’la müzakereyi destekliyor.
Kendilerini İsrail’in sol ya da ılımlı çevrelerine bağlı olarak tanıtan kişilerin % 70 ila % 81’i bu müzakereleri destekliyor, ama bu oran sağcılar da sadece % 45’dir.

Ancak bu ankete katılanların % 78’i İsrail’in 2014 yılında Gazze’de esir düşen 4 İsrail askerinin iadesi hususunun ateşkes görüşmelerinde pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini düşünüyor.
Bu merkez tarafından yayınlanan bildiriye göre, ankete 600 kişi katıldı ve anketin hata payı %4’dü.

Anketin bir diğer bölümünde, Filistin’in bağımsız bir ülke olması konusunda Siyonistlerin görüş ayrılığı içinde oldukları gözleniyor.

İşgalcilerin %50’si Filistin’in bağımsız bir ülke kurma hakkının olduğunu düşünüyor, % 43’ü ise buna karşı, geri kalanların ise bu konu hakkında bir fikri yok.

Aynı şekilde İşgalci Yahudilerin % 47’si İsrail’in yanında bir Filistin devleti kurulmasıyla sonuçlanacak iki devletli çözümü kabul ediyor. Katılımcıların % 46’sı buna karşı çıkarken geri kalanların bu konuda özel bir görüşü yok.

Ankete katılan Siyonistlerin % 83’ü Filistinlilerin müzakereden önce  İsrail’i bir Yahudi Devleti olarak resmiyette tanıması gerektiğini düşünüyor.

Ancak ankete katılan İşgalcilerin % 89’u yakın gelecekte Filistinliler ile İsrailliler arasında ilişkilerin başlaması için fırsatların çok az olduğuna inanıyor.