YAHUDİ ULUS DEVLETİ Yasası Nedir – Hakkında Bilgi?

Kanunun, ABD Başkanı Donald Trump’ın büyükelçilik binasını işgal altındaki Kudüs’e taşıyıp burayı Siyonist rejimin başkenti kabul etmesi, Kudüs’ün dışarıda tutulduğu bölgesel ve küresel çözümlerin konuşulduğu bütün bunların altın tepsiyle işgalciye takdim edildiği süreçten iki ay sonra gelmesi dikkat çekiyor.

Temel taş

İşgal rejimindeki bütün partiler devletin Yahudiliği ve ortaya konan Siyonist proje konusunda hemfikirdirler, aykırı düşünen bir parti yoktur. Bu, Yahudi halkı için bir ulus vatanın oluşturulmasında temel taş kabul edilmektedir. İşgal rejimi bu projeyle varlığını milliyetçilik ve dini açıdan yasalaştırmak istiyor.

Bu ırkçı kanunun başka bir hedefi daha var. O da 1948’de işgal edilen Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin varlığını ortadan kaldırmaktır. Kanun, onları transfer tehlikesiyle karşı karşıya getirmektedir.

“İsrail, Yahudi halkının ulusal evidir”… Bu Siyonist parlamento Knesset’in 62 oyla aldığı kanunun özet metnidir. Bu, Siyonist işgal rejimi İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Avi Dihter’in öneresidir.

İsrail’i Yahudilerin tarihsel anavatanı olarak tanımlayan yasa, söz konusu topraklar üzerinde sadece Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

“Birleşik Kudüs”ün İsrail’in başkenti ve İbranice’nin ülkenin ulusal dili olarak kabul edildiği yasada, Arapça ise sadece “özel statü” sahibi bir dil olarak ifade ediliyor. Değişiklikten önce Arapça, İbranice ile birlikte resmi dil statüsündeydi.

Devletin Yahudiliğini yasalaştıran kanun maddesinin parlamentoda kabul edilmesinden sonra açıklama yapan Siyonist Başbakan Netanyahu “Bu Yahudi halkıyla vatanı arasında tarihi bağı yasalaştıran bir kanundur” diyerek, yetmiş yıl önce gasp ettikleri Filistin topraklarının Yahudi toprakları olduğunu iddia etti.

Kanunun taşıdığı tehlikeler

Kanun dinin parmakları ve ulusçuluğun yalanıyla çalınıyor. Ama temelde 1948’de işgal edilen Filistin topraklarında yaşayan Filistinlileri hedef alıyor. Onların Arap kimliklerini ve Filistinlilerin toplu hakkını hedef alıyor. Kendilerini göç ve ırkçılık tehlikesine maruz bırakıyor.

Kanun işgal edilmiş bu topraklardaki bir buçuk milyon Filistinlinin varlığını tehlikeye sokuyor.

İsrail’de yasalarla Yahudi halkının üstünlüğünü ortaya koyarken, Filistinlilerin hukuki varlıklarını ikinci plana atmakta, her türlü hukuki haklarından mahrum bırakmakta, şu anda resmi dil sayılan Arapçayı da ortadan kaldırmaktadır.

Bu ırkçı kanun, ırkçı bir sistem kurmakta, içerdeki Filistinlilerin varlığını ortadan kaldırmak için Apartheid sistemi uygulamaya yol açmaktadır.

Yahudi Ulus Yasası (Önemli Başlıklar):

1.Temel İlkeler

a.İsrail toprağı, İsrail devletinin üzerinde kurulduğu Yahudi halkının tarihi vatanıdır.

b.İsrail devleti, Yahudi halkının ulus devletidir. Burada geleceğini belirlemek için doğal, kültürel, dini ve tarihi hakkını icra eder.

c.İsrail’de geleceğini belirleme hakkı sadece Yahudi halkına mahsustur.

2.Devletin sembolleri

a.Devletin adı: İsrail Devleti

3. Devletin başkenti

İsrail’in başkenti birleşik ve bütün Kudüs’tür.

4.Dil

a.Devletin resmi dili İbranicedir.

b.Arapça dilinin devlette özel bir statüsü olacak. Arapçanın resmi kurum ve kuruluşlarda kullanılması ve düzenlenmesi kanun gereğidir.

5.Dünaynın değişik bölgelerinde yaşayan Yahudiler

a.Devlet kapıları, dışarıda yaşayan Yahudilerin gelmesi için açıktır