YAHUDİ İşgalciler TARİHİ Bölgeye Baskın Yaptı

Bugün sabah onlarca yahudi yerleşimci Batı Yaka’daki Nablus vilayetinin kuzeyinde bulunan Sebastiya beldesinde tarihî bir mekana baskın düzenlediler.

Sebastiya’nın Belediye Başkanı Muhammed Azim, elliden fazla yerleşimcinin işgal askerlerinin himayesi altında tarihî mekana baskın düzenlediğini dile getirdi.

Belediye Başkanı işgal askerlerinin beldeye neredeyse gündelik baskınlar düzenleyerek ahaliyle çatışmalara girdiklerine dikkat çekti.

Önemli tarihi eserlerin bulunduğu Sebastiya beldesine zaman zaman yahudi yerleşimciler de baskınlar düzenleyerek tarihi eserlerin bulunduğu mevkilerde dinî ayinler düzenliyorlar.

Özel bir konuma sahip olan Sebastiya beldesi Filistin’in en köklü tarihi eserlerinin bulunduğu beldelerinden sayılıyor. Siyonistlerin kendi geçmişlerinin bu beldede üç bin yıl önce yaşadıklarını gösteren eserler bulunduğunu ileri sürmesine rağmen arkeoloji uzmanları beldedeki tarihi eserlerin Kenanilerin onlardan önce yaşadıklarını ortaya koyduğunu dile getiriyorlar.

Burada bulunan eserlerin Kenanilerin dört bin yıl önce bu beldede yaşamış olduklarını ortaya koyduğu arkeolojik eserlerden anlaşılıyor.