YAHUDİ Din Adamı: İRAN, Farklılıklar İçin İçin MODEL!

Tahran’daki Yahudi cemaatinin hahamı Kelimi, “İran, farklı din ve milletlerin takipçilerinin dünya için barış içinde bir arada yaşamalarına en iyi modeldir” dedi.

Tahran hahamlarından olan Yunes Hemami Lalezar, Meşhed kentinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “İran yüzyıllardır hep barış ülkesiydi. İran’ın çeşitli etnik grupları barış ve uzlaşma ile asırlardır yan yana yaşadılar.” dedi.

Haham Lalezar, İslam Devrimi’nin zaferinden sonra, çeşitli dinlerin sahiplerini birbirleriyle mümkün olduğunca bir arada tutma fırsatı oluştuğunu belirtti.

Tahran Ermenileri başpiskoposu Sebuh Sarkisian da, dini liderlerin ‘barış ve adil bir yaşam için’ beraberlik, dostluk ve işbirliği kurmak için ortak bir zemin, ahlaki ilkeler ve din ilkeleri kurmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.