Uşak Arap Rejimleri, Ülkelerini İsrail’e Pazar Yapıyor

Korsan İsrail ile bazı Arap ülkeleri normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra Tel aviv’in bu ülkelerle ticaretinde adeta patlama yaşandığı bildirildi.

Korsan İsrail ile bazı Arap ülkeleri 2020 yılında Amerika’nın ara buluculuğu ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra Tel aviv’in bu ülkelerle ticaretinde adeta patlama yaşandığı bildirildi.

Resmi veriler İsrail’in bu ülkelerle ticaret hacmi 2021’in ilk yedi ayında bir önceki yıla oranla üç kattan fazla olduğunu ortaya koydu.

Ray El-Yom gazetesinin yayımladığı verilere göre İsrail’in BAE ile ticareti aynı dönemlerde sırasıyla 50.8 ve 613.9 milyon dolar, Ürdün ile 136.2 ve 224.2 milyon dolar, Mısır ile 92 ve 122.4 milyon dolar oldu.