TÜRKİYE’de Yüzbinler KUDÜS İçin Haykırdı

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya her türlü zulmü reva gören ve o kutlu mekana musallat olan Siyonist İsrail’e Türkiye Halkı Yenikapı’daki miting ile gözdağı verdi.

Müslüman ülke yöneticilerinin “kan uykusuna” dönen suskunluğunu, Yenikapı’yı hıncahınç dolduran Kudüs sevdalısı kalabalıklar bozdu.

Zalime lanet edip, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkan ümmet, Siyonist İsrail’e, hem “meydanı boş bırakmayacağını” gösterdi hem de unutulmayacak bir mesaj verdi: Kudüs İslamındır!

Birkaç haftadır zulmünü iyice artıran Siyonist İsrail, kirli ellerini Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya uzatmıştı.

Türkiye Halkını farklı güruhlara bölmeye çalışan ayrılık faaliyetlerine rağmen “Zalime karşı birleşelim” çağrısına kulak veren yüzbinlerce insan, mesele Kudüs olunca Türkiye’nin dört bir köşesinden yola çıkıp asli meselelerde gerçek bir birlik içinde olabileceğini gösterdi.

Dün Yenikapı Meydanı, 6 Eylül 1980’de Konya’da düzenlenen “Büyük Kudüs Mitingi”ndeki inanç ve kararlılığa,  zalime karşı “aynı meydan okuyuşa” tanıklık etti.