Türkiye GAP Projesinde SİYONİST Lobi İddiası

1980’li yıllarda hayata geçirilmeye başlanan GAP projesi hem vaatleri, hem iklim-ekoloji yönündeki tartışmaları ve hem de projenin ortaya çıkışı ile yürütülüşü aşamasında söz sahibi güçlerin kimler olduğu yönleriyle tartışılmaya devam ediyor.

Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği tartışmaları devam ederken, insanların bu değişimde çevreye verdikleri zararlar ile sahip oldukları pay da sorgulanmaya devam ediyor. İşte bu tartışmalar arasında son yıllarda Ortadoğuda görülme sıklığı artan kum fırtınaları ve çölleşme gerçeği bölge açısından dikkat çekmekte.

Türkiye’nin özellikle doğu ve güney doğusunu etkileyen GAP projesi ve bunun dışındaki baraj-hes projeleri de bu tartışmalar kapsamında ele alınmakta ve konu dahilinde çeşitli iddialar da ortaya atılmakta.

Mevcut tartışmalar dahilinde bölgedeki kuraklık-çölleşme ve kum fırtınalarında özellikle GAP projesinin önemli bir negatif etkisi olduğu fikri bu tartışmalarda dillendirilmekte ve bu projenin mali kısmında İsrail parmağından bahsedilmekte.

GAP projesi kapsamında Türkiye’nin doğu bölgelerinde Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde 22 baraj yapıldığı-yapılacağı belirtilmekte. Bu barajların bölgenin ekosistemini derinden etkileyerek; Irak, İran ve Suriye de dahil olmak üzere bölgede geniş çaplı ekolojik denge sarsıntısına sebep olacağı ciddi ciddi tartışılmakta.

Konunun diğer önemli bir yanı ise dünyadaki büyük ekonomik projelerin neredeyse tamamında etkisi-parmağı olan Siyonist güçlerin bu projede de fikirsel ve ekonomik etkisi olduğudur.

Bu bağlamda GAP’ın büyük ölçüde, Siyonistler tarafından yürütülen bir proje olduğu iddia edilmekte. Dünya Bankası’nın yatırım yapmadığı belirtilen bu projenin sahip olduğu 80 büyük mütaahhidinde Siyonistlerin %50 ile 60 arasında bir paya sahip olduğu iddia edilmekte.