SİYONİZM Karşıtı YAHUDİ Kimyagere NOBEL Ödülü

“Amerikan, barış için Yahudi sesi” teşkilatı aktivistlerinden olan Smith, son 6 yıl boyunca mondoweis sitesinde Siyonizm karşıtı çeşitli makaleler yayımlamıştır.

Söz konusu Yahudi kimyager kimya alanında ulaştığı başarılara değinmekten daha ziyade, kendisini “Filistin’de adalet hareketi” destekçisi olarak tanıtmaktadır.

Smith’in Nobel Kimya ödülünü kazanması ardından Siyonist rejim medyası Smith’e yönelik yoğun eleştirilerde bulundu.