Siyonist Yetkili: Nasrallah İsrail’i Bizden Daha İyi Tanıyor!

Siyonist Rejim ordusu üst düzey subaylarından biri, Lübnan Hizbullah’ı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın siyonist rejimi eksiksiz olarak tanıdığını ifade etti.

Siyonist ordu araştırma dairesi başkanı Darur Şalom, Hizbullah ile rejim arasında gerçekleşen kuzey sınırındaki son çatışmalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

İran Devrim Muhafızları Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymanî rejimi çok iyi tanıyor ama Hizbullah Genel Sekreteri ise ondan daha kapsamlı ve eksiksiz olarak İsrail hakkındaki herşeyi biliyor ve tanıyor.

Daha açık bir ifadeyle siyonist rejimin DNA’sına vakıf. Şalom, Walla ile yaptığı söyleşide şunları da dile getirdi: İranlılar İsraillilerin kültürünü tanımaya çalışıyor, hatta coğrafi konum buna engel teşkil etse de Seyyid Hasan Nasrallah’tan yardım alarak bu hedeflerine ulaşacaklardır.

Siyonist subay açıklamalarına şunları da ekledi: Nasrallah ve Süleymanî dostturlar ve birçok konuda ortak görüşlere sahipler. Ancak Hasan Nasrallah, Süleymanî’ye göre İsrail kültürüne ve rejimin dâhili cephelerine daha aşinadır. Hatta rejimin DNAsını bildiği dahi söylenebilir ve İranlılar çoğu zaman Siyonist rejimi tanıyabilmek için kendisinden ve Hizbullah’tan yardım almaktadırlar.