SİYONİST Rejim BOYKOT Yasasını Onayladı

İşgal rejimi iç güvenlik bakanı Gilad Erdan ve Likud Partisi üyesi Siyonist milletvekili Yoav Kish tarafından hazırlanan yasaya göre, İsrailli bir kişiyi veya kurumu boykota davet eden o kişi ve kurum boykot çağrısından zarar görmese dahi 100 bin şikel para cezasına mahkum edileceği bildirildi.

Yasaya göre ayrıca söz konusu kişi veya kurumun boykot çağrısından zarar görmesi halinde ise boykot çağrısında bulunan kişinin 500 bin şikel para cezasıyla cezalandırılacağı belirtildi.

Yeni yasanın İsrail’i Boykot Hareketi (BDS)’nin faaliyetlerini yasa dışı ilan etme girişimine destek olarak çıkarıldığı ve boykot çağrılarından zarar görenlerin yüksek miktarlarda tazminat davaları açabilmeleri için çıkarıldığı kaydedildi.

İşgal rejiminde 2011 yılında da benzer bir yasa çıkarılmış fakat işgal rejimi yüksek mahkemesi tazminat talebinin boykot çağrısından zarar görüldüğünün ispatı halinde mümkün olabileceğini söyleyerek yasayı onaylamamıştı.

İşgal rejimi yüksek mahkemesi o dönemde verdiği kararda boykot çağrısı sonucu oluşan zararın net bir şekilde tespit edilemeyeceğini ifade etmişti.