Siyonist İsrail’den Suriye’ye İŞGALE KARŞILIK İMAR

Siyonist İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail’in kuzey sınırını bölgedeki İran’ın artan nüfuzundan korumak amacıyla üç aşamalı bir plan sunuyor. Golan tepelerinin İran-İsrail çatışmasında bir başka cephe haline gelmesini önlemek için Suriye’nin yeniden imarı karşılığında Golan tepelerinin İsrail egemenliğine verilmesi şart koşuluyor.

İşgalci İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığı eski komutanı ve İsrail İskan Bakanı Yoav Galant, pazar günü bakanlar kurulu kabine toplantısına 16 sayfalık bir belge sundu.

Belgede, İran sınırında artan tehdidi önlemek iddiasıyla kapsamlı ve stratejik bir plan sunuldu.

Güvenlik kabinesine mensup general Galant, İran-Suriye-Lübnan üçlüsünün oluşturacağı “kötülük ekseni” nin kurulmasını önlemeyi planladığını öne sürdü.

Plana göre Suriye’de savaş sonrası ABD tarafından milyarlarca dolarlık iyileştirme yatırımı karşılığında İşgalci İsrail’in Golan tepelerinin güvenlik altına alınmasını şart koşuyor. Savaşta yerle bir olan Suriye’nin uluslaraası finansman desteğiyle yeniden inşaası Suriye’nin Golan tepelerindeki İsrail egemenliğini tanımasına bağlı olacak.