SİYONİST Hristiyan – EVANJELİST Nedir – Hakkında Bilgi?

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine “Evangel” denir. Kelime olarak Hristiyan dini ile ilgili kavramlarla ilişkilendirilen bu kavram, uygulamada siyasi bir akım ile ilintili hale gelmiştir.

Evanjelist Ne Demek?

Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangeliondan gelmektedir.

Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla da güya “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi” anlamına gelen bu kelimenin ardındaki akımın bu iddia ile alakası yoktur.

Evanjelizm’in Temeli Nedir?

Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizm’in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar.

Lutherci Protestanlık ile başlayan; Püritenizmle olgunlaşan; Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush’un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm, 11 Eylül’den sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir.

Yahudi Bayramını Kutlayan Hristiyanlar

Bu yıl Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 6 bin Evanjelik Hıristiyan, Kudüs’teki Sukot (bir Yahudi bayramı) yürüyüşüne katılırken fotoğraflanmıştı. Bu yürüyüşe katılma gerekçeleri ise Siyonist İsrail’e olan desteklerini göstermek ve Sukot bayramını kutlamaktı.

Ellerinde geldikleri ülkelerin bayrakları, Siyonist İsrail bayrakları, birtakım İbranice pankartlar görünüyor. Bir de katılan ülkelerin isimlerinin ve bayraklarının yer aldığı kartonlar var. Bu kartonların üzerindeki “ICEJ” yazısı dikkat çekiyor.

IJEC Nedir?

ICEJ’in açılımdan başlamak gerek. ICEJ’in açılımı, “The International Christian Embassy Jerusalem”, yani “Uluslararası Hıristiyan Elçiliği, Kudüs”… İşin ilginci, bu kuruluşun “Hıristiyan Siyonist” olarak tanımlanması.

ICEJ’in kendi web-internet sitesinde “İsrail’e destek ol”, Gerçeği keşfet” gibi menüler var. Örneğin “Gerçeği keşfet” sekmesine girince “Tanrının İsrail’e verdiği eşsiz rolü kavra” diyor mesela.

Amerika’da, ICEJ’e bağlı olarak çalışan lobi kuruluşu Hıristiyan İsrail Toplum Hareketi Kampanyası (CIPAC) bulunuyor. Benzer amaçlarla farklı adlarda kurulan kurumlardan biri olan “Christians United for Israel” (İsrail için Hıristiyan Birliği) de bu Hıristiyan Siyonist kuruluşlardan.

Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Görüyorlar

Bu Hıristiyan Siyonistler, İşgalci İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü kabul ediyor. Siyonist İsrail’in, 1980’de Kudüs’ü kendi ebedi(!) başkenti ilan etmesi üzerine 13 Arap ülkesi, elçiliklerini hızlıca Tel Aviv’e taşıyor. Bu “Hıristiyan Siyonistler” de, destek mahiyetinde Kudüs’e bir Hıristiyan Elçiliği açıyorlar güya. Her sene de Sukot bayramı kutlamalarına katılıyorlar.

Evanjelizm neye hizmet eder?

Evanjelik inanca göre Yahudiler seçilmiş halk ve Dünya’ya bir gün onlar egemen olacaklar. Bu yolda Yahudilerin menfaatlerini savunan Evanjelikler bu dünyada değil ancak öbür tarafta cennet ile mükâfatlandırılacak. Tabii Yahudiler sözde vaade edilmiş topraklara dönüp öncelikle Büyük İsrail’i kuracaklar.

Büyük İsrail Kurulacak

Evanjelistlere göre Yecüc Mecüc orduları tarafından kendisi bir İşgal Rejimi olan Siyonist İsrail işgal edilecek, ABD ve İngiltere İsrail’e yardım elini uzatacak.

Bu sapkın fikre göre İsa Mesih yeryüzüne inecek ve onun önderliğindeki Yahudiler ve Evanjelikler, diğer bütün insanlar ve onların önderi olacak, Deccal’ı İbranice’de Megiddo Tepesi anlamına gelen Kudüs’ün güneyinde bulunan bir yerde, Armagedon savaşında yenilgiye uğratacak. Daha sonra kıyamet kopacak ve İsa Mesih’e iman edenler cennete yükselecek.