Ruhani: İRAN Nezdinde İSRAİL Daima GAYRİMEŞRU!

ABD’nin baskılarına rağmen  Avrupa ülkelerinden  İsviçre ve Avusturya’yı ziyaret eden İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmada,   çıkarlarımız korunursa anlaşmaya devam ederiz uyarısında bulundu.

İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi temaslar için gittiği Avusturya’da ev sahibi Avusturya cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında, nükleer anlaşmada, Amerikanın çekilmesiyle,  anlaşmaya imza atan diğer ülkeler, İran’ın çıkırlarını, güvence altına almaları halinde, İran’ın da anlaşmaya  bağlı kalacağını söyledi.

ABD’nin uluslararası yasalar ve BM güvenlik konseyi kararlarına aykırı hareket ederek,  çok uluslu sözleşmeleri ihlal ettiğini belirten Hasan Ruhani, ABD’nin uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi,  çok uluslu sözleşmeleri ve BM güvenlik konseyi kararlarına aykırı davranması sadece ABD’nin zararlarına değil başkalarının da zararına da.

ABD’nin aldığı karar hiç kimsenin çıkarına değildi.  Bu alınan karar sadece ABD’nin çıkarlarına, ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı olmaktan başka bir sonuç getirmemiştir diye konuştu.

İran’ın ulusal çıkarlarının güvence altına alınmasına vurgu yapan Hasan Ruhani ayrıca,  İran gibi nükleer anlaşmadan  iyi istifade etme durumu olursa, nükleer anlaşma korunur fakat,  bu iki taraf için de karlı olmalı, iki taraf içinde çıkar sağlamalı.

ABD’nin dışında, anlaşmaya imza atan diğer ülkelerin  İran çıkarlarını güvence altına alması halinde ABD olmadan da anlaşmaya devam edilebilir.

Ümid ediyorum,  bütün ülkelerdeki siyasi iradeler, güçlü bir irade gösterir ve  ekonomik ve diğer sorunlarını birbirlerinin yardımıyla  çözerler diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Hasan Ruhani İsciçre ziyaretinde İsviçre cumhurbaşkanı ile yaptıkları ortak basın toplantısında, ev sahibi İsiviçre cumhurbaşkanı İşgal rejimi İsrail’in resmen tanınmasına dair yaptığı konuşma karşısında Ruhani,  “İran, Siyonist rejimi gayri meşru olarak biliyor ve  bölgedeki her türlü faaliyetlerini de kabul etmediği gibi saldırgan olarak kabul etmektedir” dedi.