RAMAZAN, Filistinli KADIN Esirler İçin Daha ZOR!

Özgürleştirilmiş bayan eski esirlerden olan Suzan El-Uveyvi siyonist işgal rejiminin cezaevleri yönetiminin cezaevlerindeki bayan esirlerin kimliklerini tamamen silmeye ve kişiliklerine dair özelliklerini yok etmeye çalıştığını dile getirdi.

El-Uveyvi, Esirler İletişimi tarafından aktarılan sözlerinde, bayan esirlerin yaşadığı şartların işgal yönetiminin kasıtlı ihlalleri ve cezaevlerinde insanî hayat şartlarının sunulmaması sebebiyle Ramazan’da daha da kötüleştiğini dile getirdi.

Cezaevi yönetiminin bayan esirlere karşı sürekli zorba bir tutum izlemesine işaretle Damon’daki bayan esirlerin durumunun içler acısı olduğunu, cezaevi yönetiminin onların rahat nefes almalarına fırsat vermemek ve esir hareketinin bayan esirler lehine elde ettiklerini geri almak için her türlü zulme başvurduğunu dile getirdi.

El-Uveyvi bayan esirlerin yemek, temizlik başta olmak üzere pek çok konuda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.