ÖZGÜRLÜKLER KOMİTESİ: Kahire Anlaşması Derhal Uygulanmalı

Komite, siyasi ve toplumsal ihtilaflardan uzak bir şekilde anlaşmanın uygulamaya geçirilmesinin ve özgürlüklerin garantiye alınmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Özgürlükler Komitesi yayınladığı bildiride uzlaşma, ulusal birlik ve bölünmüşlüğün sonlandırılması için yürütülecek çabalara imkân sağlayacak havanın oluşturulması için Filistinli vatandaşların genel özgürlüklerinin güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Bildiride Komite’nin Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirdiği görüşmelerde çeşitli kararlar aldığını bunların başta geleninin de herhangi bir ayrım yapılmaksızın veya baskı uygulanmaksızın Filistin’deki bütün siyasi gruplara siyasi faaliyet ve teşkilatlanma özgürlüklerinin sağlanması olduğuna dikkat çekildi.

Bildiride siyasi sebeplerden kaynaklanan gözaltıların ve sorgulamaların da son bulması gerektiği vurgulanarak uzlaşı anlaşmasının imzalanmasına rağmen Batı Yaka’da yönetimin bu gibi sebeplerle sorgulamaları ve gözaltıları sürdürdüğüne işaret edildi.