MESCİDİ AKSA – Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler…

Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs şehri Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslüman alemi için kutsal olarak kabul edilir.

Hz. Muhammed’in namaz kıldığı yer, miraca yükseldiği yer, Burak mescidi, Taht-ı Süleyman, Makam-ı Süleyman, Medreseler ve Mescidler, kısacası bütün semavi dinlerin kutsal kabul ettikleri alanlardan birçok örnek Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer almaktadır.

Müslümanlar Aleminde Mescidi Aksa

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ Müslümanların ilk kıblesi olması, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Mescid-i Aksâ’dan Mirâc’a çıkarılması sebebi ile büyük önem arz eder.

Mescid-i Aksa, İslâm’ın ilk kıblesidir. Hicretin on altıncı ayına kadar buraya dönerek namaz kılınmış sonra kıble Mescid-i Haram olmuştur. İsra hadisesinin bitişi ve Miraç’ın başlangıç noktasıdır.

Bir hadiste de Mescid-i Aksa içinde Hz. Muhammed’in Hz. Musa ve Hz. İsa’ya imam olup namaz kıldırdığı geçmektedir. Yeryüzünde ilk inşâ edilen mescid Mescid-i Harâm, ikincisi inşâ ise Mescid-i Aksa’dır. (Buhârî, Enbiyâ, 10.)

Sultan Selahaddin-i Eyyubi, 1187’de, Kudüs’ü haçlıların elinden kurtarır ve mescidin içindeki putları ve heykelleri kaldırtır. Sarayı eski haline getirip, yeni bir mihrap yaptırır.

Hristiyan Aleminde Mescid-i Aksa

Hristiyanlık için önemi ise Hıristiyanlığın ilk olarak Kudüs’ten yayılmaya başlamasıdır. Kudüs Hz. İsa’nın doğduğu, çarmıha gerildiği kutsal şehir olarak kabul edilir. İsa’nın kabri olduğunu düşündükleri yeri Aedicule (küçük ev) denilen türbe haline getirip, bunu da içine alan ve birkaç kez yenilenen Sepulcre (Kutsal Kabir) Kilisesini yapmışlardır.

Hristiyanlar için bu şehir biçok önemli olaya İsa ve Havarilerinin yaşam hatıralarına sahiptir. Hıristiyanlar her yıl, özellikle Paskalya da Kudüs’e gelir buraları ziyaret edip, hacı olurlar.

Kudüs 1099’da Hristinyan Haçlılar tarafından istila edilince, şehir yakılıp yıkılmış, bir çok kadın, çocuk ve diğer masum insanlar kılıçtan geçirilmişti. Hristiyanlar Mescid-i Aksa’yı da yağmalayıp, tepelerine haçlar dikmiş, içine heykeller koyarak burayı kiliseye çevirmişlerdir.

İncil Ahd-i Cedid kısmında Hz. İsa’nın Kudüs ziyaretinden bahseder. Yahudilerin burayı düzgün kullanmadıklarını görür ve insanlara Mabedi’in herkesin ibadeti için olduğunu anlatmaya ve İncil’i öğretmeye çalışır.

Fakat yahudi din adamları engel olur. Yuhanna, Makta, Markos İncillerinde Kudüs’ten fazlasıyla bahsedilir. Kudüs, Hz. İsa’nın öldüğü yer olarak geçer.

Yahudi Aleminde Mescid-i Aksa

Musevilerde Mescid-i Aksa hep gökte idi. Dünya, Mescid-i Aksa’nın gölgesinin düştüğü yere yapılmış ve ilk insan Hz. Âdem’in burada dünyaya getirildiğine inanılırdı. Hz. Davud’un ve oğlu Hz. Süleyman’ın bu mabedi inşa etmesi Yahudiler için kutsaldır.

Hz. Süleyman’ın sonsuz iktidarı Tanrı tarafından burada müjdelenmiştir. Fakat burası Hz. Davud’un şehridir. Zebur’un Mezmur kısmında Rabbin tahtı, adalet yurdu şeklinde adlandırılan Kudüs ‘Kutsiyet Dağı’ adını alır ve Eski Ahid Kudüs’ü övmüş, güzelliklerinden bahsetmiştir.

Kudüs, Yahudilerin hac ibadetlerini yaptıkları yerdir. Ağlama Duvarı kutsaldır çünkü Yahudiler bu duvarın Beytü’l Makdis’ten kaldığına inanır.

ahudiler bekledikleri Mesih’in birgün mutlaka geleceğine, Kudüs’e tekrar sahip olacaklarına, Kudüs Mabedi’nin tekrar eski görkemiyle yapılıp, ibadete açılacağına inanıyorlar.

Yahudiler, dünyanın Zeytindağı’nda başlayıp biteceğine inanırlar. İnanışa göre kıyamet gününde burası yıkılacak, ölüler diriltildiğinde yeniden inşa edilecektir.