MESCİDİ AKSA, Her Müslümanın Bir PARÇASI!

Konu ile ilgili Cumartesi günü bir bildiri yayımlayan Kudüs ve Mescid-i Aksa Vafıklar İdaresi, siyonist rejim İsrail mahkemesi Mescid-i Aksa hakkında hiç bir türlü hüküm verebilecek yetkisi bulunmadığını, Mescid-i Aksa her daim İslamî bir mekan olarak kalacağını ve hiç kimse bu camiye ortak edilemeyeceğini belirtti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa Vafıklar İdaresi bildiride, Mescid-i Aksa’da gayri müslimler için her türlü namaz ve ibadet için ahkam kesilmesi ve bu kutsal İslamî mekanın tarihî, dinî ve hukukî durumunu ister 1967 öncesi ister sonrası için olsun, değiştirecek her türlü kararın dünya genelinde İslam ve Müslümanlara yönelik açık tecavüz telakki edileceğini vurguladı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa Vafıklar İdaresi ayrıca Mescid-i Aksa’nın yok sayılacağı her türlü karar ve yine bölgede dinî savaş çıkarmaya çalışan ve siyonist askerlerin ve bu rejimin elebaşılarının destek ile bu kutsal camiye saldıran radikal siyonist örgütlerin yaptıklarının doğuracağı sonuçların hakkında uyarıda bulundu.

Korsan İsrail yüksek mahkemesi Mescid-i Aksa’da gayri mülimlerin dinî ibadetlerini yasallaştırma çabaları doğrultusunda siyonist rejim kabinesine Yahudilerin Mescid-i Aksa’da namaz kılma yasağının gerekçelerini açıklamak üzere 60 gün süre tanıdı.

Siyonist rejim 2003 yılında yerleşkelerde yaşayan siyonistlere Mescid-i Aksa’a giriş izni verdi. Bu kutsal mekan o tarihten bu yana sürekli radikal siyonistlerin tacizine uğruyor.