Mahmud Abbas’ın Meşru Başkanlığı 10 Yıl Önce Bitti!

Filistin Meclis Başkanı’nın birinci yardımcısı Ahmed Bahr yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin 24 Haziran 2019 tarihli ve Mahmud Abbas’ın görev süresinin, 2003 yılı Anayasasası’nın 36. maddesi gereğince ve yapılan değişikliklere göre 8 Ocak 2009 tarihinde dolduğuna hükmeden kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

Bahr, Mahmud Abbas’ın o tarihten bu yana yasalara aykırı bir şekilde aldığı tüm kararların, yaptığı faaliyetlerin, uygulamaların, atamaların ve düzenlediği programların geçersiz olduğunu çünkü en başta Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi’nin kararına aykırı olduğunu dolayısıyla hiç yapılmamış gibi sayılması gerektiğini vurguladı.

Bahr, Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’nın 47. maddesi gereği yeni meclis seçilinceye ve üyeleri anayasal yeminlerini yapıncaya kadar seçilmiş meclisin meşruiyetini sürdürdüğüne dolayısıyla yasama, teftiş, bütçe kararları verme yetkisinin olduğuna dair kararına da kesin bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Bahr, Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin ve diğer dünya ülkelerinin parlamentolarından, parlamentolar birliklerinden, Arap Birliği teşkilatından, İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan, resmi ve hukuki kurumlardan görev süresi dolmuş olan başkanla herhangi bir resmi ilişkiye girmemelerini ve onun hakkında yasaların gerektirdiği uygulamaya başvurmalarını istedi.

Bahr, Filistin Parlamentosu’nun adaletin icra edilmesi, demokrasi ve insan hakları kurallarının uygulanması için konuyla ilgili bütün yerel, bölgesel ve uluslararası organlara yazı göndereceğine dikkat çekti.

Filistin halkına da yasama meclisi hakkında halkın iradesine saygı gösterilmesi ve yasaların gereğinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.