Mahmud Abbas Yönetimi 2016’da Da Direnişe Karşı Durdu

Kurulmasının üzerinden yıllar geçen ve kurulmasıyla Filistin halkını ikiyi parçaya bölen Filistin Mahmud Abbas Yönetimi’ne bağlı güçlerin Filistin halkına karşı sürdürdüğü olumsuz tavrı nedeniyle işlediği hak ihlalleri de her geçen gün artmaktadır.

Toprağını işgal eden; insanına zulmeden, tutuklayan ve öldüren, mensup olduğu halkın imkânlarını elinden alan, evinden çıkaran İşgalci İsrail’i düşman bilip kendi halkına aslan kesilen; direnişçi avını sürdüren, siyasi görüşleri nedeniyle insanları takip edip tutuklayan, düşmanla işbirliği yapan bu güçler 2016 yılında Filistin halkına karşı 4175 hak ihlalinde bulundu.

Bu ihlallerden 1125’i tutuklama, 1089’u ise siyasi görüşleri nedeniyle ifadeye çağırma şeklinde gerçekleşti. Tutuklanan ve ifade vermeye çağrılan insanlar toplumun hemen hemen her kesimini temsil ediyorlar.

Üniversite öğrencileri, eski esirler, şehit ve esir eşleri, kardeşleri ve çocukları, üniversite hocaları, öğretmenler, doktorlar ve işgale karşı kahramanca direniş eylemleri yapan gençler tutuklanan ve ifade vermeye çağrılanların başında geliyor.