Lübnan’da Filistinli KADINLAR BİRLİĞİ Kuruldu

Sonuç bildirisinde yapılan açıklamada, kurulan yeni birliğin Filistin kadınıyla Filistinli aileyi yakından takip edeceği; kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik, eğitim, basın, hukuki ve mesleki yönlerini önemseyeceği ve bunların geliştirilmesi için çalışacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu birliğin daha önce kurulmuş olan Filistinli Kadın Birliğinin alternatifi olmadığının altı çizilerek, “Kimsenin alternatifi ve rakibi olarak kendimizi görmüyoruz. Bu, Filistin kadınının sorunlarıyla ilgilenen diğer kuruluşlar gibi bir kuruluştur” ifadesine yer verildi.

GÖZAT  Filistinli Esir Anne De AÇLIK GREVİNDE

Filistinli kadının mücadelede asil unsur olması nedeniyle önemli rolüne işaret edilen açıklamada, ulusal kültürün merkezi olan ve özgürlük neslinin inşasından birinci derecede sorumlu olan kadının, yüksek değerleri çocuklarına ve torunlarına taşıdığı ifade edildi.

Diasporadaki Filistinli kadınlar için kurulan Filistinli Kadınlar Birliği’nin Filistinli kadının ve ailesinin kültürel, düşünsel, siyasi ve sosyal olarak kalkınmasını sağlayacak programlara öncülük edeceğine dikkat çekildi.

GÖZAT  HAMAS: Kadınlarımıza Uzanan ELLERİ KESECEĞİZ

Filistinli Kadınlar Birliği, diasporadaki Filistinlilerin 25-26 Şubat’ta düzenlediği konferans kapsamında yapılan kadın çalıştayında alınan tavsiyenin bir sonucu olarak kuruldu.

Basın toplantısında, Nesrin Avde’nin başkan, Meha Ebu Hedbe’nin başkan yardımcısı, Aide Ebu Ras ve Leyla Vafi’nin üye, Nerdin Neb’a’nın ise resmi sözcü olduğu ifade edildi.