LÜBNAN: İSRAİL Saldırı Hazırlığı Yapıyor!

Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil yaptığı açıklamada, İsraillilerin siyasi ve diplomatik saldırı hazırlıklarının yanısıra, Lübnan’ın telekomünikasyon ağına sızarak, Lübnan’ın güneyindeki Keferkela’nın sivil sakinlerine tehdit mesajları gönderdiğini söyledi.

Basil, Lünban’ın BM Temsilcisi’nden siyasi ve diplomatik saldırıları ve Lübnan’ın telekomünikasyon ağına sızıp, Lübnan vatandaşlarını tehdit ettiği için Siyonist rejim aleyhinde dava açmasını istedi.