AKSA Hatibi: KUDÜS’e Karşı EKONOMİK Savaş Yürütülüyor

Cuma hutbesini irad eden Şeyh İsmail Nevahida, akidelerinden vazgeçerek topraklarını satan hasta kalpli insanların tutumlarından ötürü üzüntü duyduğunu, bunların yaptıklarının sorumluluğunu taşımadığını ve yaptıklarının ağır sonuçlarını tahmin etmediklerini belirterek, vakıf olan bu topraklardan taviz vermenin caiz olmadığını söyledi.

Kudüs halkından ev ve arsalarını korumalarını isteyen Nevahida, düşmana ev ve arsa satmanın caiz olmadığını ifade eden 1935 yılındaki fetvayı hatırlamalarını talep etti.

Kudüs’ün maruz kaldığı saldırılara değinen Nevahida, doğrudan ekonomisinin hedef alındığını, Filistin halkının bütün bölgelerden buraya gelmeleri ve Kudüs halkına destek vermeleri gerektiğini kaydetti.

Nevahida sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı şekilde kutsal şehri tehdit eden, sosyal dokusunu bozan, aile ilişkilerini tahrip eden başka bir tehlike var. O da uyuşturucu ve alkolün yaygınlaştırılması girişimidir.”

Nevahida hutbesinde işgal güçlerinin Filistin köylerine, El-Han El-Ahmer’e ve Gazze’ye karşı saldırılarını, çiftçileri hedef alıp topraklarını gasp etmelerini, ev ve iş yerlerini yıkmasını kınadıklarını belirterek, Filistinlilerden çekişme, ihtilaf, bölünme ve grupçuluğu bir yana bırakıp birleşmelerini istedi.