KUDÜS Halkının DİRENİŞ’e Bağlılığı Artıyor

Anket sonuçlarının Filistinli siyasi liderlere güvenin azaldığını ve Filistin halkının Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Kurulu tavsiye kararlarının uygulanacağına inanmadığını gösterdiği ifade edildi.

Anket sonuçlarına göre Filistin halkının hedeflerini gerçekleştirmek için en uygun yol olarak müzakereleri görenlerin oranının Şubat 2017’de yüzde 37,6 iken yüzde 25,2’ye gerilediği belirtildi.

Yine anket sonuçlarına göre silahlı direnişi destekleyenlerin oranının yüzde 30,3’ten yüzde 35,7’ye, barışçıl halk direnişine desteğin de yüzde 25,4’ten yüzde 30,8’e yükseldiği kaydedildi.

Anket sonuçlarının Şubat 2017’de yüzde 49,6 olan iki devletli çözüme desteğin yüzde 35,8’e gerilediğini, iki milletli tek devlet çözümüne desteğin ise yüzde 18,1’den yüzde 23,9’a yükseldiğini gösterdiği ifade edildi.

Anket sonuçlarına göre Rami El-Hamdallah’ı başarılı bir başbakan olarak görenlerin oranının yüzde 26,9’dan yüzde 21,4’e gerilediği bildirildi.