“KUDÜS Düşerse İSLAM Dünyası Da Düşer”

Siyonist işgal rejiminin Kudüs şehri üzerinde tamamen otorite sağlaması durumunda bunun şehrin düşmesi anlamına geleceğini hatırlatan Hamas lideri Ammare “Mescidi Aksa’nın düşmesi, sonuç itibariyle Araplarla Müslümanların düşmesi, zillet ve zulüm için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelecektir” dedi.

Ammare, Mescidi Aksa’yı kapatma, burada ezan okunmasını, namazın kılınmasını ve hutbe verilmesini engellenme planlarının yarım asırdan beridir hayata geçirilmek istendiğini belirterek, Siyonistlerin Mescidi Aksa’yı Müslümanlarla Yahudiler arasında zaman ve mekân olarak ikiye bölme planının bunun başlangıcı olduğunu söyledi.

Ammare yaptığı değerlendirmede ayrıca “Siyonist işgal rejimi güvenlik durumunu uzun vadeli siyasi ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmak istiyor. Nitekim daha önce aynı yöntemi El-Halil şehrindeki İbrahim Halil Camii için camide katliam yapıldıktan sonra uygulamıştı.

Orada katliamdan sonra cami ikiye bölünmüş ve caminin büyük bölümü Yahudilere, küçük bölümü ise Müslümanlara ayrıldı. Müslümanlar oraya ancak belli şartlarda ve ancak elektronik kapılardan geçmek suretiyle girebilmektedirler. İşgal güçleri dilediğine izin veriyor, dilediğini ise engelliyor. Sayıya bile onlar hükmediyor” diyerek sürecin ne anlama geldiğini çarpıcı ifadelerle ortaya koydu.

Siyonist işgal rejimi daha önce, halklarının din ve vatanseverlik kültürünü öldürüp, anarşi ve kimlik erozyonu kültürünü aşılayan Arap rejimleri arasındaki ihtilafları fırsat bilerek Hz. İbrahim Camisini ikiye böldüğünü belirten Ammare, bugün de aynı şeyi Kudüs’te uygulamak istediğini hatırlattı.

Müslüman yönetimlerin ihmal ve gevşeklik politikalarını kınayan Ammare, “Siyonist işgal rejiminin Kudüs ve Mescidi Aksa’ya yönelik baskı ve zulümleri; Arap ve İslam ülkelerinde görmezlik, ihmal, meseleye sırtını dönme ve kendi halklarına demir yumruk politikası uygulamayla karşılık buluyor” ifadesini kullandı.

Siyonist işgalciye karşı koymak için Filistin’de iç durumu sağlamlaştırmak gerektiğini belirten Ammare “Filistin içinde durum safların birleştirilmesini ve Filistin’i dağıtma politikasına son verilmesini zorunlu kılıyor. Zira Mescidi Aksa ve Kudüs düşerse, Arap ve Müslümanlar da düşecektir” uyarısında bulundu.