KORKAK Siyonist Askerlere PARA Gazı

Habere göre işgal yönetimi 2010 yıllarının başlangıcından bu yana cephe birimlerine rağbetin azalmasından dolayı sıkıntı çekiyor. Bunu telafi etmek için cephe birimlerine katılan askerlerin durumlarını diğerlerinden ayıracak birtakım teşvik araçlarına ihtiyaç duyuyor.

Bu amaçla Genelkurmay Başkanı bu yıl muharip askerlerin diğerlerinden farklı kılınmasını sağlamak için onların konumlarını biraz yükseltme ve bu sebeple maaşlarını artırma ihtiyacı duydu.

Yani maaşlarını artırmayı bir teşvik aracı olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu amaçla hizmetin üçüncü yılında bu konumdaki askerlerin aylık maaşlarını 2000 şikele çıkarmayı kararlaştırdı.

Böylece bu konumdaki askerlerin zorunlu askerlik görevlerinin bitmesine kadar yerlerinde kalmalarını, muharip askerlik hizmetinden çekilmemelerini sağlamayı amaçlıyor.