İsrail’in Sultasına Son Verme Vakti Gelmiştir

İran Dışişleri Bakaı Mohammad Cevad Zarif, Siyonist rejimin batının güç merkezlerindeki apartheid sultasına son verilme zamanının geldiğini söyledi.

Zarif, Twitter hesabındann yaptığı açıklamada batılı ülkelere siyonist rejimin o ülkelerdeki nüfuzu ve sultası ile ilgili ikazda bulunarak, ‘’Bir zamanlar ABD ve diğer batılı ülkelerin Ortadoğu politikalarının kimin tarafından dikta edildiği hususunda şüphe var idi ise bugün bu sorunun cevabı nettir.‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’AİPAC yıllardan beri ABD’de politikayı zehirlemekte ve açık şekilde kongreye emirler vermektedir. Bunu sonlandırma zamanı gelmiştir.‘’ dedi.

Zarif başka bir mesajında da ABD’nin İran’ı kötülemek için BM ve UAEK’yı kullanmasını şiddetle eleştirdi.

Zarif, ‘’Irak’ta terör, Yemen ve Filistin’de savaş cinayetlerinde işbirliği, deniz korsanlığı yapmaya, Kapsamlı Ortak Eylem Planını, BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararıı ve Uluslararası Atom Enerjisi (KOEP) kararlarını çiğnemeye itiraf eden ABD, BM ve UAEK’yi kullanarak İran’ın ismini lekelemeye hakkı yoktur.‘’ diye yazdı.