İsrail’e Karşı Öfke Günü ve Sonuçları

Filistin ve birkaç ülkenin halkı 1 Temmuz günü Siyonist Rejim İsrail’in Batı Şeria’nın yüzde 30’u kadarını işgal altındaki topraklara ilhak çabalarını protesto etmek için Siyonist Rejim İsrail aleyhinde Öfke Günü gösterilerini düzenlediler.

Siyonist Rejim İsrail’in 1 Temmuz Çarşamba günü  Batı Şeria’nın yüzde 30’unu işgal altındaki topraklara ilhak projesini hayata geçirmesi bekleniyordu. Ancak Filistinli ve birçok ülkenin makamlarının sürekli yaptıkları uyarılar ve geniş çaplı muhalefetler bu şom planın hayata geçirilmesini engelledi ve Siyonist rejimi bu planı ertelemeye zorladı.  Buna rağmen Siyonist Rejim İsrail  bu projeyi erteleyerek bu  şom planını daha sonra hayata geçirmek istediğini göstermiş oldu. 

Bu planı protesto etme doğrultusunda  Filistin ve bazı ülke halkları da Çarşamba günü Siyonist rejim İsrail’e karşı gösteriler düzenlediler. Bu protesto gösterilerinin farklı boyutları vardı. 

Filistinlilerin Çarşamba günkü  gösterilerinde Batı Şeria ve Gazze Şeridi siyasi grupları ve halkı eş zamanlı olarak varlık gösterdiler. 

Bu gelişme ise Filistinlilerin Siyonist Rejimin Batı Şeria’nın bazı bölümlerini işgal altındaki topraklara ilhak planına karşı siyasi olarak birleştiğini ve oybirliği içerisinde olduğunu gösteriyor.  Bu doğrultuda ise Filistin İslami Direniş Hareketi-HAMAS sözcüsü  Abdüllatif Kanu Çarşamba günkü gösteriler sırasında yaptığı konuşmada şöyle bir açıklamada bulundu:”Gazze Şeridinde Batı Şeria’nın bazı bölümlerinin işgal topraklarına ilhak projesine karşı geniş çaplı halk gösterileri ve Filistinlilerin genel olarak öfkeli olması  bu milletin  Siyonist İsrail planına karşı birlik olduğunu ve bu projeyi kesin olarak yenilgiye uğratmak istediğini gösteriyor. “

Burada göz önünde bulundurulması gereken bir başka konu da  Siyonist Rejim İsrail  karşıtı gösterilerin sırf Filistinliler ile sınırlı olmayışıdır. Finlandiya, İspanya, Fransa, Britanya ayrıca Vatikan’da bile Siyonist Rejimin bu planına karşı  gösteriler düzenlendi ve İsrail’in bu yöndeki planı kınandı.  Bu gelişme ise küresel düzeyde de  Siyonist Rejim İsrail’e karşı bir hareketlenmenin şekillenmekte olduğunu gösteriyor.   Küresel düzeyde yapılan protestolarda iki önemli talep öne sürülmüştür. İlki,  bağımsız Filistin ülkesinin  tanınması ve  ikincisi de Siyonist Rejim İsrail’in  sorgulanması ve yayılmacı, işgalci ve uluslararası kurallar ve kanunları ihlalci tavırlarından ve girişimlerinden dolayı  yaptırımlara tabi tutulması. 

Bu alanda önemli olan bir başka husus da  Filistinlilerin Öfke Günü protestolarında İntifada’nın oluşmasına vurgu yapması ve Siyonist Rejim İsrail ile yapılan barış anlaşmalarının kaldırılmasına odaklanmaları idi. Bu çerçevede Filistin halkı da Siyonist Rejimin yeni planına karşı bu iki yöntem aracılığı ile tepki gösterilmesini istiyor. 

Filistin İslami Cihat hareketi liderlerinden Ahmed Mudellil ise Filistin milletinin Filistin topraklarının işgal topraklarına  ilhak planına karşı sürdürülecek intifada hareketi başlattığını belirtti.   Filistin Halk Cephesi Liderlerinden Mahir Muzahher ise bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu:”Oslo anlaşması hemen lağvedilmeli ve herkes Siyonist Rejim İsrail’e karşı birleşmeli. “

Bu hususta göze çarpan bir başka husus da  Siyonist Rejim İsrail kabinesinin  toprak ekleme planını şimdilik hayata geçirmeme açıklamaları idi.  Aslında bu geri çekilme Filistin halkı için  büyük bir kazanım da sayılır. 

Filistin Halk Mücadeleleri Cephesi Başkanı Ahmed Muceddelani ise bu hususta şöyle diyor:” İşgal topraklarına Batı Şeria’nın bazı bölümlerinin ilhak planının hayata geçirilmemesi Filistin milleti için büyük bir kazanım olmuştur. Bu ise Filistinli liderlerin baskıları ile sonuç vermiştir.  Bu durum ise küresel alanda da düşmanın yayılmacı siyasetleri ile mücadelede baskı aracına dönüşebilir. “

Öte yandan Filistinliler  ise,  bu planın sonsuza dek lağvedilmesini istiyorlar. Bu çerçevede geçici olarak bu planın uygulanmasının ertelenmesi işe yaramayacak ve sırf bir hile olacaktır. 

Filistin İslami Direniş Hareketi siyasi bürosu eski başkanı Halit Meşal ise bu hususta şöyle bir vurguda bulundu:” Batı Şeria topraklarının işgal rejimine ilhak planının ertelenmesi sırf Amerika-Siyonist bir hiledir. Onlar hiçbir şekilde bu plandan vaz geçmek istemiyorlar. Onların hedefleri  hileli bir taktiğe baş vurarak bu planı onaylatmaktır. “