İSRAİL Yetkilileri İNTİFADA Karşısında ACİZ Kaldığını İtiraf Ediyor

Bu bağlamda siyonist rejim İsrail ordusundan yedek General Yesrail Zaif Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusu Filistinli gençleri ateşli balonları ve uçurtmaları ile mücadelede aciz olduğunu itiraf etti.

Filistinli gençler 30 Mart 2018’de başlattıkları barışçıl büyük geri dönüş yürüyüşünün siyonist askerlerce şiddetle bastırılmasına gösterdikleri tepkide Filistin direnişinin yeni silahı olarak ateşli balonları ve uçurtmaları kullanmaya ve ateşli balonlar ve uçurtmalarla siyonist hedefleri ateşe vermeye başladılar. Bu uygulama Filistinli gençlerin Gazze şeridi ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınır bölgesinde düzenledikleri büyük geri dönüş yürüyüşü etkinliğinde yeni bir direniş aşamasına geçtiklerini ortaya koyuyor.

Korsan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Filistinli gençlerin siyonist yerleşkelere doğru gönderdikleri ateşli bolanları ve uçurtmaları bu rejim için gerçek kabus niteledi. Aslında Filistinli gençlerin ve direniş güçlerinin siyonist yerleşkelere doğru gönderdikleri ateşli bolanları ve uçurtmaları son aylarda siyonist ordusunun mazlum Filistin milletine karşı işlediği barbarca cinayetlere verilen bir cevaptır.

Nitekim eli kanlı rejim bu uygulamayı engelleme çabalarına rağmen şimdiye kadar ateşli balonları ve uçurtmaları engelleyemedi. İsrail medyası Filistinli direnişçi gençlerin yaptığı ateşli balonlardan bazıları hatta Tel aviv’e kadar ulaştığını ve Ben Gorion havaalanına indiğini duyurdu.

Siyonist rejim elebaşıları ve siyonist ordu komutanları Gazze şeridinde direnişin başlattığı bu yeni uygulama ile mücadele için şimdiye dek onlarca oturum düzenlediler, fakat bu uygulamaya karşı hiç bir etkili çözüm yolu bulamadıkları gibi uygulamayı durdurmakta aciz olduklarını ortaya koydular.

Gazze şeridi yaklaşık 12 yıldır siyonistlerin ağır kuşatması altında bulunuyor ve dış dünya ile hiç bir şekilde irtibat kuramıyor. Gazze şeridinde mahsur kalan Filistin halkı en ilkel haklarından mahrum bırakıldıkları için şimdi bu yeni direniş uygulaması ile şimdiye kadar siyonist rejime ağır darbeleri indirmeyi başardılar.

Siyonistlerin ateşli balonlardan ve uçurtmalardan paniklemeleri hakkında bir rapor yayımlayan Ray El-Yom gazetesi ise şu ifadelere yer verdi: Ateşli balonları ve uçurtmaları siyonistleri dehşete düşüren Filistinlilerin ilk uçakları nitelemek ve adını da F-1 uçakları koymak mümkün. Zira bunlar İsrail ve yerleşkecilerin arasında dehşete yol açtı ve Filistin direnişi güçlü iradesine dayanmak ve Filistin’i kurtarmak ve mukaddesatı korumak için ellerinde bulunan tüm imkanları kullanmak sureti ile yoluna devam edeceğini ve işgalci rejim işgali sürdürdüğü müddetçe korku ve panik içinde yaşamak zorunda kalacağını ispat etti.

Ateşli balonlar ve uçurtmalar, daha büyük bir uygulama olan büyük yürüyüş eylemi çerçevesinde anlam kazanan ve siyonistleri ciddi tehditle karşı karşıya bırakan Filistin direnişinin yeni bir uygulamasıdır.

Bu süreçte dikkat çeken nokta, siyonist rejime karşı yürütülen itiraz hareketlerine Filistinli gençlerin geniş çapta katılmaları ve böylece yeni kuşağın medeni direnişten silahlı direnişe kadar eli kanlı rejime karşı haklı direnişini sürdüreceğini ortaya koymuş olmasıdır.

Öte yandan bu gelişmeler, siyonist rejimin Filistinli genç kuşağın mücadeleleri karşısında iyice perişan olduğunu gösteriyor.

Gerçekte Filistinli genç kuşağın siyonist rejime karşı medeni direniş sürecinde yenilikçiliği ve katil rejime karşı silahlı mücadelenin yanında bir takım tamamlayıcı uygulamalara imza atması da siyonist rejim elebaşıları arasında büyük şaşkınlığa yol açtığı da ortada duran bir gerçektir.