İSRAİL ve Yandaşları DÜNYA Krizlerinin MÜSEBBİBİ

İstanbul’da düzenlenen “Asya’da Ekonomik Refahın Desteklenmesi” konulu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni’nde konuşlan Laricani, önemli zorluklar ve önemli fırsatların aynı anda ortaya çıktığı Asya kıtasının kalkınması için zorlukların ve fırsatların dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti.

Laricani, Filistin’in ilk gündem maddelerinden biri olması gerektiğini vurgulayarak, “Suriye krizi konusunda da işbirliği gerekir. Siyonist rejim ve ABD’nin yönlendirdiği platformlar dışında İran, Türkiye ve Rusya’nın ortak çabaları bölgede terörizmle mücadele, istikrarı ve barışı sağlamak anlamında çok başarılı oldu ve sorunların siyasi çözümüne katkıda bulundu. Eğer diğer ülkeler de buna benzer bir yaklaşım benimserse, kesinlikle sorunları, diğer krizleri de çözebiliriz. Örneğin Yemen ve Afganistan’da on yıllardır devam eden çatışmaları ve sorunları çözebiliriz.” İfadesini kullandı.

Laricani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kapsamındaki iş birliğinin ve savunma alanındaki iş birliğinin ekonomik ve Asya’da huzurun sağlanması açısından önem taşıdığına işaret ederek, “Birçok Asya ülkesinde önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Büyük ekonomik güçlerin, rejimlerin bölgemizdeki krizi ve teröristleri beslediğine zaman zaman şahit oluyoruz. Soğuk savaşın ardından ABD, İran’a yaptırımlar uyguladı ve İran’ı, ekonomiyi bir yol olarak kullanarak kontrol altına almaya çalıştı. Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, Yemen’de faaliyetler yürüttü ve ABD, birçok Asya ülkesini yaptırımlarıyla hedef aldı.” dedi.

Laricani, “Ekonomik bir zorbalık yoluyla bu çabalarını gerçekleştirmeye çalıştı. Bazı ülke içi siyasi sorunlar nedeniyle birçok Asya ülkesi, yanlış politikalar uygulamak zorunda kaldı. ABD’yi ikna edebilmek, hareketlerini yumuşatabilmek ve bu agresif tutumundan uzaklaştırmak için bunu yapmak zorunda kaldı .” diye konuştu.

Laricani, “Asya’nın ekonomik kalkınması birdenbire bağımsız bir şekilde ilerleyemeyecek olsa da bağımsızlık hedefleri adım adım, aşama aşama gerçekleştirilebilir. Bunun gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Tabii ki Asya ve batı arasında ekonomik güvenlik anlaşmaları olabilir, olmalı da ama Asya kendi işlem kanallarını oluşturmalı ki ABD gibi ülkeler küresel ticaret anlaşmalarını Asya ülkelerine empoze edemesinler.” değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin diğer ülkelerin de yaklaşımlarını hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Laricani, “Bağımsız bir Asya oluşturmanın ilk gerekliliği ‘Hepimiz aynı gemideyiz ve kaderimiz birbirine bağlı.’ anlayışına sahip olmaktır. Asya parlamentoları bu çalışmaları başlatabilir ve gerçekleştirebilir. Parlamentolar ortak ticaret, finansal ve parasal alışveriş için gerekli altyapı ve güvenlik işbirliği mekanizmaları oluşturulabilir. Zorlu şartlarda parlamentolarımız birbirlerine destek verebilir.” dedi.