İSRAİL Saldırısının GAZZE’ye Zararı 9,5 Milyon $

Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Gazze’deki Vekili Naci Serhan, İsrail’in Mayıs ayının başında Gazze’ye yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıların değişik alanlarda sebep olduğu zararların 9,5 milyon doları bulduğunu ifade etti. Bu miktarın altyapı, tarım, ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarındaki zararları kapsadığını söyledi.

Gazze’deki İletişim Bakanlığı’nın düzenlediği “Yetkiliyle Buluşma” programında Serhan, zararları belgelemek ve miktarlarını tespit etmek için bakanlıklarının İsrail’in son saldırılarında zarar görenlerin beyanlarını elektronik ortamda değerlendirdiğini ifade etti. Bütün beyanatların yeniden imar için aktif organlarla işbirliğinin sağlanması amacıyla hazır tutulduğunu belirtti.

Bakan vekili, evleri tamamen yıkılanlara 2000, kısmen zarar görenlere de 1000 dolar acil yardım verilmesi buna ek olarak evleri tamamen yıkılan ve barınacak yerleri bulunmayanlara altı aylık kira yardımı olarak 1200 dolar verilmesi, oturmaya elverişli olmayacak derece de zarar gören evlerin sahiplerinden de barınacak yerleri olmayanlara 750 dolar yardım verilmesi için birtakım kurumlarla ve organlarla irtibat kurduklarını belirtti.