İsrail Ordusunda Asker Kaçağı Sayısı Artıyor

Siyonist kaynaklar son yıllarda ordunun İsrail toplumundaki yerinin hızlı bir şekilde değer kaybettiğini; 2018’de yapılan anketlerde sadece %7.9 olan ordu hizmetlerinden kaçan Siyonist genç sayının 2019 yılında %11.5’e ulaştığını yazdı.

Siyonist rejim ordusu insan kaynakları birimi, ordudan kaçan gençlerin sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.

Walla News bu konuda şunları yazdı:

İsrail ordusu, İsrailli gençlerin orduda hizmet etmeğe olan rağbetlerinin ciddi anlamda azalmasıyla karşı karşıya kaldı. Öte yandan Korona salgını da gençlerin gönüllü olarak orduya katılmalarına engel teşkil ediyor. Bu bağlamda Siyonist rejim ordu makamları, Siyonist gençlerin düşüncelerini değiştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Öyle ki aldıkları bir takım önlemler ve teşvik politikaları ile gençleri orduya özellikle de operasyon birimlerine gönüllü olarak katılmaya teşvik etmeye çalışıyorlar. Siyonist rejim ordu makamlarının temel sorunu, İsrailli gençlerin zorunlu hizmet dönemi sonrası orduda kalmıyor olmaları. Siyonist rejim ordusuna hizmetten kaçan genç grubun çoğunluğunu ise Etiyopya kökenli gençler ve Haredi (İsrail’i meşru kabul etmeyen, dindar, anti-siyonist grup) gençleri oluşturuyor. Bu gelişmeler, gençlerin ordu hizmetlerine olan rağbetinin artması için Siyonist rejim makamlarının ruhsal-psikolojik ve eğitimsel programlar ve bir takım yeni teşvik planları hazırlamalarına sebep olmuştur.